ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Забонхат

Забонхат - ҳуҷҷати яктарафа бо имзо, ки далели гирифтани чизеро ба ҳукми тасдиқ медарорад. Дар илми ҳуқуқ яке аз навъҳои тасдиқкунии хаттӣ ба ҳисоб меравад. Дар баъзе ҳолатҳо аз баста шудани шартнома далолат медиҳад.

Забонхат дар бораи баромада нарафтан

Забонхат дар бораи баромада нарафтан - яке аз намудҳои чораҳои пешгирии мурофиавӣ мебошад. Матлаби ин чораи пешгирӣ аз он иборат аст, ки аз шахси гумонбаршаванда ва ё айбдоршаванда ӯҳдадорӣ гирифта мешавад, ки аз ҷои истиқомати худ ё ҷои муваққат ...

Забонҳои корӣ

Забонҳои корӣ - ҳамчун забонҳои расмй дар фаъолияти ҳаррӯзаи ташкилотҳои байналхалқӣ қабул гардидаанд. Забонҳои корӣ - ҳамчун забонҳои расмй дар фаъолияти ҳаррӯзаи ташкилотҳои байналхалқӣ қабул гардидаанд. Ҳамин тариқ, ба ҳайси забонҳои расмии Ас ...

Забти ҳарбӣ

Забти ҳарбӣ - реҷаи ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад, ки дар низоъҳои байналхалқӣ нерӯҳои мусаллаҳи тарафи даргир қаламрави кишвари муқобилро дар ҷараёни бурдани амалиётҳои ҳарбӣ забт намудааст. Тафовути забти ҳарбй аз дигар намудҳои будубоши нерӯҳои м ...

Зам кардани ҷазо

Зам кардани ҷазо - дар қ. 3, 4, 5, м. 70 КҶ ҶТ ба танзим дароварда шудааст. То эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм дар ҳабс нигоҳ доштан ба муҳлати ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ,ннгоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомй ба ҳисоби як рӯз бароб ...

Замин (истилоҳ)

Замин - объекти табиие, ки қонун муҳофизат мекунад. Маънои васеи истилоҳи замин ин тамоми кураи вай 6о ҳамаи компонентҳояш фаҳмида мешавад. Маънои маҳдудаш бошад, қабати хоки ҳосилдори болоии кураи замин асг, ки функсияҳои иқтисодӣ, экологиро иҷр ...

Замонат

Замонат - 1. дар ҳуқуқи гражданӣ ӯхдадорйест, ки тибқи қонун ё шартнома муқаррар шудааст ва мувофиқи он ин ё он шахс дар назди қарздеҳ кредитор ҳангоми иҷро накардан ё ба таври дилхоҳ иҷро накардани ӯҳдадории қарздор ҷавоб мегӯяд масалан, замонат ...

Зарар

Зарар - яке аз шартҳои асосии ба ҷавобгарии моддӣ кашидани корманд мебошад. Корманде, ки бо гуноҳи ӯ ба корфармо зиёни моддӣ расидааст, ба андозаи зиёни бевоситаи воқеӣ, аммо на зиёдтар аз моҳонаи миёнааш масъулияти моддӣ дорад. Аз ин рӯ, зарар б ...

Зарар расонидан

Зарар расонидан - оқибати молумулкӣ ё ғайримолумулкие, ки дар натиҷаи расонидани осеб ё несту нобуд намудани молумулк инчунин дар мавриди осеб дидани саломатӣ ва ҳаёти шаҳрванд ба амал меояд, дар илми ҳуқуқи гражданӣ зарар эътироф карда мешавад. ...

Зарари бевоситаи воқеӣ

Зарари бевоситаи воқеӣ - ин кам шудани амволи корфармо, паст гардидани арзиши он, инчунин ба вуҷуд омадани зарурати таъмир ва барқарор намудани ҳолати пешинаи амвол мебошад.

Зарари маънавӣ

Зарари маънавӣ - дар илми ҳуқуқи меҳнатӣ товони азоби рӯҳӣ ва маънавиро мегӯянд, ки ба корманд бо гуноҳи корфармо расидааст. Зарари маънавӣ бо роҳи паҳн кардани маълумоте, ки шаъни кормандро паст мезанад, расонида мешавад. Зарари маънавӣ бо пул ё ...

Зарари моддӣ

Зарари моддӣ - дар зери мафҳуми зарари моддй камшавии ҳама гуна неъматҳои моддӣ фаҳмида мешавад. Дар баробари зарар мафҳуми зиён низ вуҷуд дорад, ки арзиши пулии зарари бавуҷудомадаро инъикос мекунад.

Зарари ҷисмонӣ

Зарари ҷисмонӣ - дар натиҷаи таъсири омилҳои беруна: механикӣ, физикӣ, химиявӣ, биологӣ, техникӣ, вайрон гардидани ягонагии анатомӣ ё физиологии узв ва бофтаҳои одам фаҳмида мешавад. Зарари ҷисмонӣ дар расонидани зарар ба саломатӣ ва дар вайрон ё ...

Зараррасонии байналхалқӣ

Зараррасонии байналхалқӣ - ҳуқуқвайронкуние, ки аз тарафи субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ содир шуда, асоси ба вуҷуд омадани ҷавобгарии байналхалқӣ мегардад.

Зарурати истеҳсолӣ

Зарурати истеҳсолӣ - ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои фавқулодда, ҳодисаҳои нохуш, садама, хушксолӣ, обхезӣ ва ғайраҳо. Дар сурати зарурати нсгеҳсолӣ кормандро бидуни розигии ӯ ба муддати 1 моҳ корфармо ҳақ дорад ба кори дигар гузаронад.

Зарурати ниҳоӣ

Зарурати ниҳоӣ - дар ҳуқуқи ҷиноятӣ яке аз ҳолатҳоест, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. Дар ҳолати зарурати ниҳой, яъне барои рафъи хавфи бевосита ба ҳаёт, саломатӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии нн шахс ё ашхоси дигар, манфиатҳои ҷомеа ё ...

Зархаридӣ

Зархаридӣ - ҷиноят ба муқобили сулҳу амнияти инсоният буда, дар м. 401 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Мувофиқи Конвенсия оид ба манъ будани ҷалб кардан, истифода ва таълими зархаридон аз соли 1989, на фақат кирдори зархаридон, инчунин кирдори шахсоне, ...

Зиёни маънавӣ

Зиёни маънавӣ - дар ҳуқуқи гражданӣ азобу машаққатҳои рӯҳиву маънавӣ ва ҷисмонии шахсро меноманд, ки дар натиҷаи амалҳои зиддиҳуқуқии шахси дигар ба вуҷуд оварда шудаанд. Мувофиқи м. 1115 КГ ҶТ зарари маънавӣ дар сурати мавҷуд будани гуноҳи зарар ...

Зиёни молумулкӣ

Зиёни молумулкӣ - зиёни молумулкӣ яке аэ навъҳои эараррасонист. Навъи дигари онро зарар ба неъматҳои ғайримолу мулкӣ меноманд. Дар натиҷаи эарари молумулкӣ миқдори амвол кам ва сифати он паст гашта, арзиши он нуқсон пайдо мекунад, ннчунин намуди ...

Зиддиконститутсионӣ

Зиддиконститутсионӣ - мухолифати қонун ё дигар санади меёъри ҳуқуқӣ ё шартномаи байналмилалӣ ё дохилидавлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо мазмуни айнан ибораҳои "хилофи Конститутсия", "ғайриконститутсионӣ", "номувофиқ будан ба Констит ...

Зинаи апелятсионӣ

Зинаи апелятсионӣ - аввалин маротиба дар системаи судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Дар айни замон эинаи аисллягснонӣ дар Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд. Пешбурди парванда дар зинаи апеллятсионӣ дар Коде ...

Зона

Зона - минтақа, ноҳия, доира, қитъаҳои қаламрави колонияҳои ислоҳӣ мебошад. Масалан, зонаи истиқоматӣ, зонаи истеҳсолот, зонаи маъмурӣ ва ғайра

Иддао

Иддао - даъво кардан, муддаӣ шудан ба маънои мурофиавӣ муроҷиати даъвогар ба суд бо хоҳиши баррасӣ шудани баҳси ҳуқуқиву материалӣ бо ҷавобгар ва ҳимояи ҳуқуқи поймолшудаи субъективӣ ё манфиати бо қонун ҳифзшуда, яъне воситаи ҳимоя аз тариқи суд ...

Идораи нотариалӣ

Идораи нотариалӣ - мақомотест, ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ амалиёти нотариалӣ ба ҷо оварда, аз ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ фаъолият мекунад. Идораҳои нотариалӣ аз ҷониби Вазорати адлияи ҶТ таъсис ва барҳам дода мешаванд. Тибқи м.12 Қонуни ҶТ "Оид ба ...

Из

Из - инъикоси хусусиятҳои зоҳирии объект, ки масоҳати сарҳади худро дар натиҷаи таъсири ду объект ба амал меоранд. Дар илми ҳуқуқшиносӣ бештар мавриди истифода қарор дорад. Масалан: Изи пой - инъикоси зоҳирии хусусиятҳои хоси тарзи пойҳо ва пойаф ...

Изҳори ирода

Изҳори ирода - кӯшишу талоши мақсадноку бошууронаи инсон барои иҷрои ин ё он амалиёт. Сарчашмаи фаъолияти иродавии инсон дунёи объективй, фаъолияти предметиву амалии инсон мебошад, ки барои дигаргунсозии олам равона шуда, ба қонунҳои объективии т ...

Изҳорот

Изҳорот - ахбори расмии мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти робитаи беруна ё ин ки ташкилотҳои байналхал қӣ оид ба вазъият дар ягон соҳаи муносибатҳои байнидавлатй, натиҷаи гуфтушунидҳо, амалиётҳои ҳарбии ҷорӣ ва ғ. мебошад. Изҳорот метавон ...

Имзогузорӣ

Имзогузорӣ - ин шакли қатъии қабул кардани матни шартнома мебошад. Дар вақти бастани шартномаҳои байналхалқӣ дар нусхаи аслии ба тарафҳо тааллукдопгга имзои шахсони ваколатдоршуда дар зери матни шартнома аз тарафи чап гузошта мешавад, дар шартном ...

Имон

Имон - эътиқод, боварӣ ба чизе; эътиқод ба дин, мазҳаб. Имон - дар дини ислом эътиқод ба Аллоҳ, рисолати пайғамбари Муҳаммад с ва ба китобҳои муқаддас - Қуръон, боварӣ ба қазову қадар ва охират аст. Имон аз ваҳдати се ҳад - эътиқод боварии яқини ...

Имплементатсия

Имплементатсия - ҷараёни ворид намудан ва дар ҳаёт татбиқ кардани меъёрҳои байналхалқӣ-ҳуқуқӣ дар қонунҳои миллӣ ва санадҳои зерқонунист. Ба маънои васеъ имплементатсия иҷрои ӯҳдадориҳои байналхалқӣ дар сатҳи дохилидавлатӣ мебошад. Дар баъзе давл ...

Имтиёзи тарифӣ

Имтиёзи тарифӣ - дар асоси шартҳои дутарафа ё яктарафа нисбати моли аз сарҳади гумрукии ҶТ интиқолшаванда додани нмтиёз дар шакли озод кардан аз пардохти боҷу хироҷ, баргардонидани боҷу хироҷи қаблан пардохтшуда, кам кардани мизони боҷу хироҷ, му ...

Имтиёзҳо дар ҳуқуқи меҳнатӣ

Имтиёзҳо дар ҳуқуқи меҳнатӣ - барои гурӯҳҳои алоҳидаи кормандон вобаста ба синну сол, вазъи саломатӣ, шароити меҳнат ва хусусияти вазифаи меҳнатӣ, имтиёзҳо пешбинӣ шудааст. Ба ин категория кормандони ноболиғ, кормандоне, ки маъюб ҳастанд ё дар ша ...

Имтиёзҳои андоз

Имтиёзҳои андоз - яъне номгӯи гурӯҳҳои андозсупорандагоне, ки қонунгузор оиҳоро аз пардохти андоз озод намудааст, ё қисми бо қонун муқарраркардаи объекти андозбандй, ки ҳангоми ҳисоб ва пардохти маблағи андоз хориҷ карда мешавад. Имтиёз аз рӯи ан ...

Имтиёзҳои гумрукӣ

Имтиёзҳои гумрукӣ - муқаррароте мебошад, ки қонунгузории ҶТ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ нисбати шахсони муайян бартариро муқаррар намудааст, ки онҳо дар ҷараёни интиқоли мол ва воситаи нақлиёт аз сарҳади гумрукии ҶТ аз супоридани пардохти гумрукӣ ...

Имтиёзҳои консулӣ

Имтиёзҳои консулӣ - афзалият ва масуниятҳои махсусе мебошанд, ки дар давлати мавқеъгирифта ба намояндагии консулӣ, шахсони мансабдор ва аъзои оилаи онҳо дар асоси меъёрҳои байналхалқӣ пешниҳод мешаванд. Инҳо ӯҳдадории дидани чораҳо оид ба ҳимоя а ...

Индексатсияи пардохти алимент

Индексатсияи пардохти алимент - тибқи моддаи 118 КО ҶТ маблаги алименти бо ҳалномаи суд дар шакли пули устувор ситонидашаванда аз ҷониби маъму рияти ташкилоти маҳалли нигоҳ доштани алимент мутаносибан бо зиёдшавии андозаи ҳадди ақали музди меҳнат ...

Интихоботи мажоритарӣ

Интихоботи мажоритарӣ - - чизе, ки ба аксарият асос ёфгааст. Низоми интихоботи мажоритарӣ низоми интихобот ба мақомоти намояндагй, ки дар он танҳо он номзад интихобшуда ҳисоб меёбад, ки аксарияти овозҳоро гирифтааст.

Маблағи суғуртавӣ

Маблағи суғуртавӣ - маблағе, ки дар доираи он суғуртакунанда ӯхдадор шудааст ҷуброни суғуртаро тибқи шартномаи суғуртаи амвол ё тибқи шартномаи суғуртаи шахсӣ пардозад, бо созишномаи суғурташаванда ва суғуртакунанда муайян карда мешавад.

Маводи озуқа

Маводи озуқа - хоҷагии қишлоқи кишвар баҳри тайёр намудани маводи озуқа фаъолият менамояд. Давлат ҳамҷун танзимкунандаи истеҳсолоти кишоварзӣ ӯҳдадор аст, ки захираи зарурии маводи озуқа ва ашёи хомро барои саноат тайёр намояд. Яке аз вазифаҳои а ...

Маводи ҳуҷҷат

Маводи ҳуҷҷат - дар тадқиқи техникии криминалӣ, ки ҳуҷҷатҳо мафҳуми ҷамъкунанда доранд асоси ашёвии ҳуҷҷатро муқаррар мекунад, мавод, ки дар он матн ва аломатҳои ҳуҷҷат ҷой дорад.

Мавқеи асъорӣ

Мавқеи асъорӣ - мутаносибии талаботи кредитор ва ӯхдадориҳои қарздор дар асъори хориҷӣ. Мавқеи асъорӣ кушода ва пӯшида шуда метавонад. Ҳангоми баробарии талаботҳо ва ӯҳдадориҳо мавқеи асъорӣ шакли пӯшида мегирад ва ҳангоми нобаробарии онҳо кушода ...

Мавқеи ҳукмфармоӣ

Мавқеи ҳукмфармоӣ - мавқеи махсуси як ё якчанд субъектҳои хоҷагидор дар бозори мол, аст ки ивазкунанда ё молҳои баҳамивазшаванда надорад, ҳамчунин ба вай имконият медиҳад ба шароити умумии муомилот дар бозори моли дахлдор таъсири ҳалкунанда расон ...

Мавқеи ҳуқуқи конститутсионӣ

Мавқеи ҳуқуқи конститутсионӣ - дар низоми ҳуқуқии ҶТ ҳуқуқи конститутсионӣ ҷои намоёнро ишғол мекунад. Сабабаш дар он асг, ки меьёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ-ро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва яго ...

Маданияти ҳуқуқӣ

Маданияти ҳуқуқӣ - як намуди маданияти ҷамъиятӣ буда, аз сатҳи шуури ҳуқуқӣ, қонуният, такмили қонунгузорӣ, амалияи ҳуқуқӣ дар ҷомеа гувоҳӣ медиҳад. Мазмуни онро арзишҳое ташкил медиҳанд, ки дар ҷараёни фаъолияти инсон дар соҳаи ҳуқуқ ташаккул ёф ...

Мазмуни қобилияти ҳуқуқдорӣ

Мазмуни қобилияти ҳуқуқдорӣ - қобилияти доштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ нисбати ҳамаи шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда мешавад. Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд аз лаҳзаи таваллудаш ба миён омада, пас аз вафоташ қатъ меғардад. Тибқи м ...

Маклер

Маклер - - миёнарав ҳангоми бастани аҳдҳо дар биржаҳои молӣ, фондӣ, асъорӣ дар баъзе мавридҳо ҳангоми бастани шартномаҳои суғуртаи манзил ва ғайра. Дар кишварҳои англисзабон ва дар Федератсияи Россия брокер номида мешавад.

Мактабҳои динӣ

Мактабҳои динӣ - раёсатҳои динӣ ва инчунин масҷидҳои ҷомеъ мувофиқи оинномаҳои худ ҳуқуқ доранд, ки барои таълими рӯҳониён ва дигар ходимони ихтисосҳои динии барояшон зарур мактабҳои динӣ кушоянд. Мувофиқи моддаи 11 Қонуни ҶТ "Дар бораи дин ва та ...

Мандат

Мандат - Дар ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ дар ҶТ барои 22 мандат аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ, номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон пешбарӣ мегарданд. Дар ҳавзаҳои якмандатӣ ба вакилии Маҷлиси намояндагон овоз дода мешавад. Мандати Лигаи Миллатҳо ...

Мандати намояндагӣ

Мандати намояндагӣ - шаҳодатномае, ки комиссияҳои ҳавзагии интихоботи вакилони Маҷлиси Олӣ, вакилони Маҷлиси маҳаллӣ баъди дар матбуот чоп шудани рӯйхати вакилон, ба ҳар вакили интихобшуда дар бораи интихоб гардиданашон медиҳанд. Баъд аз ваколати ...

Манзили идоравӣ

Манзили идоравӣ - навъи манзили истиқоматие, ки ба фонди манзилии дар ихтиёри ҳукуматҳои маҳаллй, вазоратҳо, комитетҳои давлатӣ, идораҳо тааллуқ дошта, ба фонди манзили вдоравӣ дохил мешавад. Мақсади ин фонд ашхоси ба ҳамин корхона, муассиса, таш ...