ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131

Баҳористон (нашрия)

"БАҲОРИСТÓН", нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон. Аз с. 1934 моҳе се маротиба бо теъдоди 1000 нусха ба забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ нашр мешуд. Аввал "Мубориза барои пахта" аз с. 1934, сипас "Ба пеш" ...

Баҳористон (осоишгоҳ)

"Баҳористон" - осоишгоҳ дар вилояти Суғд. 22 майи 2011 дар соҳили обанбори Қайроққум сохта шудааст. Масоҳат 22 га. Масофа аз Гулистон то Баҳористон - 20 км.

Баҳорӣ (навъи ангур)

Баҳорӣ - навъи ангури маҳаллии қадимӣ; селексияи халқист. Навдаҳои наврустааш ғафс 10–11 мм, сурхча фосилаи байни буғумҳояш 7–9 см, 28–30 дарсадашон самаровар. Баргаш калони гирда, 5-парра, камчок, канорҳояш қифмонанд. Гулаш дуҷинс. Хӯшааш калон ...

Баҳоуддин Валад

Баҳоуддин Валад Муҳаммад Ҳусайни Хатибӣ, мулаққаб ба Султонулуламо - фақеҳи машҳур ва мутасаввифи форс-тоҷик, падари Ҷалолуддини Румӣ.

Баҳоуддин Қутбиолам

БАҲОУДДЍН Қутбиолам Абумуҳаммад Абдуллоҳ, яке аз намояндагони машҳури силсилаи тасаввуфии Суҳравардия дар Ҳинд.

Баҳоуддини Бағдодӣ

Баҳоуддин Муҳаммад ибни Муайяди Бағдодӣ - таърихнигор ва сарвари девону-л-иншои дарбори Хоразмшоҳиён, бародари шайхи машҳур Маҷдуддини Бағдодӣ Шараф ибни Муайяд.

Баҳоуддини Дарҷазинӣ

Баҳоуддини Дарҷазинӣ بهاء الدين درجزينی ибни Ҷалолуддин - хаттот ва хушнависи а. 18. Аз осори вай як нусха маҷмӯаи ламаоти Ироқӣ, таҳқиқоти шайх Сафиюддин ва ғ. боқӣ мондаанд, ки ба хатти настаълиқи миёна китобат шудаанд.

Баҳоуддини Марғинонӣ

Баҳоуддини Марғинонӣ بهاء الدین مرغینانی - шоири форс-тоҷик. Дар Марғинони Фарғона ба дунё омада касби камол намудааст. Аз шоирони дарбори Қутбиддин Анӯштегини Хоразмшоҳ буд. Дар манбаъҳои адабӣ чун шоири ширинбаён, соҳиби унвони Маликулкалом Баҳ ...

Баҳоуддини Марғинонӣ (ваф. 1271)

Баҳоуддини Марғинонӣ بهاء الدین مرغینانی - шоири форс-тоҷик. Дар ноҳияи Марғинони Фарғона ба дунё омада, ба камол расидааст. Аз хонадони шайхулисломи Фарғона ва аз сӯйи модар аз Туғонхотун – ҳукмрони Фарғона буд. Вазири дарбори Чағатой Ҳабаш Амид ...

Баҳоуддини Матту

Аз хонадони уламои Кашмир. Дар ҷавонӣ ба тасаввуф таваҷҷуҳ намуд. Донишҳои диниро дар назди Мулломаҳмуди Балхӣ омӯхт ва баъдан худаш ба муаллимӣ машғул шуд. Дар таърихи адабиёт ва дин ӯ чун тазкиранигори мутасаввифони мазҳабҳои гуногун ва муфасси ...

Баҳоуддини Нақшбанд

Дар маҳаллаи "Қасри Орифон" -и Бухоро таваллуд шудааст. Хонаводаи Баҳоуддини Нақшбанд ба нақш бастани нақшҳои мусаввар дар порчаҳои кимхоб машғул буда, аз ҳамин сабаб касби нақшбанд ба вай мансуб будааст. Баҳоуддини Нақшбанд ба деҳқонӣ низ шуғл д ...

Баҳоуддини Омилӣ

Баҳоуддини Муҳаммад ибни Азудуддин Ҳусайни Омилӣ, маъруф ба Шайх Баҳоӣ - риёзидон, ахтаршинос, фақеҳ ва шоири форс-тоҷик.

Баҳоуллоҳ

Ӯ аз ҳамон ибтидо даъвати Бобро қабул кард ва дере нагузашта яке аз тавонотарин ривоҷдиҳандагони он шинохта шуд. Соли 1852 баъд аз эъдоми Боб, Содиқ ном ҷавоне аз бобиён ба хотири хунбаҳо аз мавлои худ ба шоҳ сӯиқасд намуд. Шоҳ осеби сатҳие бардо ...

Баҳр (илми арӯз)

Баҳр - дар илми арӯз навъҳову ҷинсҳои вазни каломи мавзун - шеърро гӯянд, ки дар зери як номи умумӣ гирд оварда мешаванд. Тамоми баҳрҳои арӯзи шеъри арабу аҷам аз рукнҳои солими арӯз: фаӯлун, фоилун, мафоӣлун, фоилотун, мустафъилун, мафъӯлоту, ма ...

Баҳр-уд-дурар

"Баҳр-уд-дурар" - тафсири Муҳаммад Фароҳии Ҳиравӣ, маъруф ба Муини Мискин. Ба забони арабӣ таълиф шуда, шакли мухтасари он ба забони тоҷикӣ "Хулосаи Баҳр-уд-дурар" мебошад.

Баҳр-уз-заххор ва-л-айлам-ут-тайёр

"Баҳр-уз-заххор ва-л-айлам-ут-тайёр" - асари таърихии Мустафо ас-Саййид Ҳасан ал-Ҳусайнӣ, маъруф ба Ҷанобӣ. Он ба забони арабӣ дар ду ҷилд таълиф шуда, аз муқаддима ва 82 боб иборат мебошад. Бобҳо ба давраҳои муайяни таърихӣ бахшида шудаанд.

Баҳр-ул-асрор фӣ маърифат-ил-ахёр

"Баҳр-ул-асрор фӣ маърифат-ил-ахёр" - китоби таърихӣ ва дорои ҷанбаи энсиклопедӣ, ки ба забони форсӣ аз тарафи Маҳмуд ибни Валии Балхӣ с. 1636 таълиф шудааст.

Баҳр-ут-таворих

"Баҳр-ут-таворих" - шоҳномаи мансурест мутааллиқ ба Ворас Муҳаммад Абулбақои Бухороӣ, ки байни солҳои 1715 - 1740 навишта шудааст.

Баҳра

Баҳра - ба маънии бахш, ҳисса, қисмат, насиб, суд фоида аст. 2. Ба маънии бел. Аммо истилоҳи Б. дар мутуни таърихӣ ба маънии навъе аз хироҷи қуруни вустои Осиёи Марказӣ ва Эрон омадааст. Б. ғолибан навъи "муқосса" -е аст. Дар асри муғул ва темури ...

Баҳрайн

Баҳрайн, Давлати Баҳрайн - давлат -ест дар Шарқи Наздик, дар қисми шимолу ғарбии Халиҷи Форс. Дар ҳамсоягӣ бо қисми соҳилии Арабистони Саудӣ ва Қатар ҷойгир буда, аз 33 ҷазира иборат аст ва бузургтарини он - Баҳрайн бо Нимҷазираи Арабистон ба тав ...

Баҳрайниҳо

Баҳрайниҳо, арабҳои Баҳрайн - халқият, аҳолии асосии Баҳрайн. Асосан ба лаҳҷаи баҳрайнии забони арабӣ такаллум мекунанд, ки он низ ба лаҳҷаи қадимии баҳарна - лаҳҷаи сокинони бумӣ ва лаҳҷаи навбаҳрайниҳо - муҳоҷирин ҷудо мешавад. Забони форсӣ низ ...

Баҳри Араб

Арави́йское мо́ре - баҳри нимкушод дар қисми шим. ғарбии Уқёнуси Ҳинд, байни нимҷаз-ҳои Ҳиндустон, Арабистон ва Сомали, яке аз бузургтарин баҳрҳои рӯйи олам, масоҳ. 4221 ҳазор км², ҳаҷми обаш 14005 ҳазор км3. Умқи миёнааш 3006 м, ҷойи амиқтаринаш ...

Баҳри Балтика

Балтика - баҳри дохилиматерикии Уқёнуси Атлантик. Байни нимҷазираи Скандинавия ва соҳилҳои қитъавии шимолу ғарби Аврупо ҷойгир аст.

Баҳри Беринг

Беринг, Баҳри Беринг - баҳри нимкушоди Уқёнуси Ором, байни соҳилҳои Осиё дар ғарб, Амрикои Шимолӣ дар ШАҲРИ, ҷазираҳои Командор ва Алеут дар Ҷ. Аз шимол онро нимҷазираҳои Чукот ва Сюард иҳота кардаанд. Масоҳ. 2315 км², ҳаҷми об 3796 ҳазор км3, ум ...

Баҳри Зард

Баҳри Зард, Хуанхай - баҳри нимкушод дар Уқёнуси Ором, дар соҳилҳои шарқии Осиё, дар Ғ. нимҷаз. Корея. Дар Ҷ. бо Баҳри Шарқи Хитой ҳамсарҳад аст. Масоҳ. 417 ҳазор км2. Умқаш аз 30 то 106 м дар Шим. дар канортари Ҷ. Ш. Халиҷҳои бузургаш: Бохайван, ...

Баҳри Кайҳоннавардон

Баҳри Кайҳоннавардон - баҳри канорӣ дар қисми ҳиндии Уқёнуси Ҷанубӣ, байни Замини Эндерби ва Баҳри Рисер-Ларсен. Масоҳ. 698.6 ҳазор км2. Умқи қисми бештараш зиёда аз 2000 м, ҷойи амиқтаринаш беш аз 5000 м. Қариб тамоми сол сатҳи баҳр бо яхпораҳои ...

Баҳри Мармар

Дар Шим. Ш. ба воситаи гулулгоҳи Босфор бо Баҳри Сиёҳ дар Ҷ. Ғ. ба воситаи гулулгоҳи Дарданелла бо Баҳри Эгей пайваст мешавад. Масоҳат 11472 км 2. Дарозиаш 280 км, бараш то 80 км, ҷойи амиқтаринаш 1355 м. Ҳаҷми миёнаи об 4 ҳаор км 3. Б. М. дар на ...

Баҳри марҷон

Байни соҳилҳои шим. шарқии Австралия, дар Шим. ҷаз-ҳои Гвинеяи Нав, Каледонияи Нав ва Саломон, дар Ш. ҷаз-ҳои Гебриди Нав ва дар Ҷ. рифи Элизабет. Ба воситаи гул. Торрес бо Баҳри Арафури Уқёнуси Ҳинд мепайвандад. Масоҳ. 4068 км². Ҳаҷми миёнаи оби ...

Баҳри мурда

Баҳри мурда, баҳри майит - кӯли шӯри баста дар байни Исроил ва Урдун. Дарозиаш 67 км, бараш то 18 км, масоҳ. бештар аз 1050 км². Умқаш то 378 м. Сатҳи Б. М. аз сатҳи Баҳри Миёназамин 423 м пасттар 2010 аст. Яке аз шӯртарин баҳрҳои рӯйи Замин буда ...

Баҳри нозук

"Баҳри нозук" - тарона, оҳанги мусиқии қадимии форс-тоҷик, ки Борбад барои Хусрави Парвиз эҷод кардааст. "Б. Н." ба силсилаи "Хусравонӣ" мансуб аст, дар санъати мусиқии садаҳои 11-13 ба сифати таронаҳои машҳури халқӣ амал доштааст; 2) гӯшаи дуюми ...

Баҳри нур

"Баҳри нур" - суруд, аз оҳангҳои ҳамосии аҳди Сосониён, ки ба шарафи ҷашн эҷод шудааст; гӯша, шуъбаи тараннумӣ дар мақоми "Ироқ" садаҳои 13–14; 3), шуъбаи дуюм аз қисми дуюми мақоми "Ушшоқ" садаҳои 15–16; 4) шуъба ва гӯшаи мусиқӣ дар дастгоҳ мақо ...

Баҳри сафед

Баҳри сафед - баҳри дохилии Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ. Ягона баҳрест, ки пурра дар доираи Қутби Шимол ҷой гирифтааст.

Баҳри сиёҳ

Номи қадимиаш Понти Эвксин юн қад. Πόντος Ἄξενος, "баҳри номеҳрубон", бо ақидае аз забони порсии қадим, яъне ибораи Ахшаяна *axšaina баромада, маънои баҳри тираро дорад.

Баҳри Сибири Шарқӣ

Дар қисми Ғ. ба воситаи гул-ҳои Дмитрий Лаптев, Санников ва Этерикан бо Баҳри Лаптев, дар Ш. ба воситаи гул. Лонг бо Баҳри Чукотка пайваст мешавад. Масоҳ. 913 ҳазор км². Умқи миёнааш 54 м, ҷойи амиқтаринаш 915 м. Ҷаз-ҳои бузургтаринаш: Новосибир, ...

Баҳри Сурх

Дар соҳилҳои Б. С. Судон, Ҳабашистон Эфиопия, Арабистони Саудӣ ҷойгиранд. Б. С. аз Шим. ба воситаи наҳри Суэс бо Баҳри Миёназамин, аз Ҷ. ба воситаи гул. Бобилмандаб бо халиҷи Адан ва Баҳри Араб пайваст аст. Дарозиаш аз Шим. ба Ҷ. аз 1932 то 2350 ...

Баҳри тавил

Баҳри тавил - яке аз санъатҳои бадеии лафзист, ки баъзе шоирон дар ашъорашон аз он истифода кардаанд. Одатан, дар шеъри муқаррарӣ як мисраъ аз 4 рукни ягон баҳр иборат аст, вале дар баҳри тавил як мисраъ метавонад аз 6 то 94 рукн таркиб ёбад. Миқ ...

Баҳри Шарқи Хитой

Баҳри Шарқи Хитой - баҳри нимкушод дар Уқёнуси Ором, дар байни соҳилҳои шарқии Осиё ва ҷаз. Тайван ва ҷаз-ҳои Нансей, Кюсю, Рюкю. Масоҳаташ 838 ҳазор км². Чуқурии миёнааш 309 м, чуқурии бештараш дар қисми шарқӣ - то 2719 м. Иқлими Баҳри Шарқи Хит ...

Баҳри Шимолӣ

Баҳри Шимолӣ - баҳри канории Уқёнуси Атлантик, дар соҳилҳои Аврупои Шимолӣ, байни ҷазираҳои Британияи Кабир, Оркней, Шетланд. Дар Ш. ба воситаи гул-ҳои Скагеррак, Каттегат, Белти Калон ва Хурд, Эресуни бо Баҳри Балтика пайваст буда, дар Шим. бо Б ...

Баҳри Ҷануби Хитой

Баҳри Ҷануби Хитой - баҳри нимкушод дар ғарби Уқёнуси Ором, назди соҳилҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, байни нимҷазираи Ҳиндухитой, ҷазираҳои Калимантан, Палаван, Лусон ва Тайван. Масоҳаташ 3537 ҳазор м2. Умқаш 5560 м, ҳаҷми об 3928 ҳазор км3. Ба он д-ҳо ...

Баҳри Ҷопон

Баҳри Ҷопон - баҳри нимкушода дар Уқёнуси Ором, байни қитъаи Аврупо ва ҷазираҳои Ҷопону Сахалин. Бо соҳилҳои Россия, Корея, Ҷопон иҳота шудааст. Дар Шим. ба воситаи гул-ҳои Невел ва Лаперуз бо Баҳри Охота, дар Ш. ба воситаи гул. Сангар бо Уқёнуси ...

Баҳрии Самарқандӣ

Баҳрии Самарқандӣ форсӣ: بحرئ سمرقندی ‎ - шоири тоҷик. Дар зодгоҳаш – Самарқанд таҳсили улумро анҷом дод ва ба камол расид. Дар шеър шогирди Мирзо Дӯстии Бӯстонихонӣ буд. Соли 1603 ба Балх кӯчид, вале бо аҳли адаби Самарқанд робитаи адабӣ доштаас ...

Баҳрини Дарвозӣ

То 15-солагӣ дар назди падараш таҳсил кард. Баъдан падараш барои идомаи таҳсил ӯро ба назди яке аз шахсони донишманди Дарвоз Махдуми Аълам бурд. Б. аз Махдуми Аълам аксар илмҳо аз қабили риёзиёт, ҳикмат, фалакиёт, ҳандаса, мантиқ, фалсафаро омӯхт ...

Баҳром (шахсияти Шоҳнома)

Баҳром - яке аз ашхос, паҳлавони номӣ дар достонҳои бостонии эронӣ ва "Шоҳнома" -и Фирдавсӣ. Баҳром аз авлоди Гударзиён, писари Гев аст. Дар чанде аз набардҳо бо душманони Эрон қаҳрамониҳо кардааст. Баҳром дӯсти Сиёвуш буд. Вақте Сиёвуш хост ба Т ...

Баҳром (шоҳони сосонӣ)

Баҳром, - Варахранром - номи чанд тан аз шоҳони Эрон аз сулолаи Сосониён. Баҳроми II? - 292/293 - панҷумин подшоҳи Сосониён 276 - 293, писари Баҳроми I. Баъди падараш ба тахт нишаста, бештар бо шикор шуғл дошт, ашрофиёни норозӣ зидди ӯ сӯиқасд та ...

Баҳром ва Гуландом

"Баҳром ва Гуландом" - яке аз достонҳои адабиёти омиёнаи форс-тоҷик. "Баҳром ва Гуландом" достони ишқӣ аст, аммо аз рӯйи баъзе лаҳзаҳо эпизодҳо, мас., ҷангҳову ҷидолҳо, шикорҳои Баҳром – қаҳрамони асосии асар, он оҳангу сурати паҳлавонӣ гирифтаас ...

Баҳром ибни Мардоншоҳ

Яке аз ашхосе мебошад, ки "Худойномак" -ро аз паҳлавӣ ба арабӣ тарҷума кардааст. Дар осори таърихии арабию форсӣ, китобҳои Ибни Надим "ал-Феҳрист", Ҳамзаи Исфаҳонӣ, "Тарҷумаи Таърихи Табарӣ", "Муҷмал-ут-таворих ва-л-қисас", "Осору-л-боқия" -и Бер ...

Баҳром Саққои Бухороӣ

Саққо аз муридони шайх Ҳоҷӣ Муҳаммади Хабушонист. Дар Бухоро ба камол расида, аввал ҳамчун сипоҳӣ дар дарбори бозмондагони сулолаи темуриён хидмат мекунад. Сипас ба Ҳирот меравад. Мирзо Комрони писари Бобур идораи умури шаҳрҳои Шардиз, Нағар, Бан ...

Баҳром, Ҳоҷӣ

Баҳром Ҳоҷӣ - шоири тоҷик. Дар тазкираҳо мас., "Ништари ишқ" -и Ҳусайнқулихони Азимободӣ чун шахси фозилу донишманд, шоири ширинкалом ёд шудааст. Дар мадрасаҳои Бухоро таҳсил карда, сипас ба тадрис машғул шудааст. Пас аз хатми таҳсил чун шоир ном ...

Баҳромбеки Табрезӣ

Дар Аббосободи Исфаҳон зиндагӣ мекард. Марди оромтабиат буд ва настаълиқро хуш менавишт. Дар баҳор ба китобат ва дар замистон ба пӯстиндӯзӣ машғул буд. Агарчи зиндагиро ба сахтӣ мегузаронд, миннати касе намекашид ва худ дар байте ин маъниро суруд ...

Баҳроми Бухороӣ

Ба забони арабӣ ҳам эҷод мекард. Бино ба маълумоти тазкиранигор Малеҳои Самарқандӣ Б. шахсияти маъруфу шинохта, фозилу донишманд, дорои табъи сухансанҷ, балоғатосор, фасеҳбаён, соҳибкамол, маҳфилорою суҳбаторо будааст. Мансабҳои давлатӣ – мутавал ...