ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178

Амали Қонуни мурофиавии ҷиноятӣ дар доираи шахсон

Амали Қонуни мурофиавии ҷиноятӣ дар доираи шахсон - амали қонуни мурофиавии ҷиноятӣ дар замон, макон ва доираи шахсон муаӣян карда мешавад. Дар моддаи 1 Қонуни мурофиавии ҷиноятӣ омадааст, ки тартиби мурофиаи парвандаҳои ҷиноятиро дар ҳудуди ҷумҳ ...

Амали Қонуни мурофиаи гражданӣ дар замон

Амали Қонуни мурофиаи гражданӣ дар замон - бо қоидае муаӣян мешавад, ки дар м.З Қонуни мурофиаи граждании ҶТ мусгаҳкам карда шудааст. Мувофиқи м.З ҚМГ ҶТ мурофиа аз рӯи парвандаҳои гражданӣ дар судҳои ҶТ дар асоси он қонунҳои мурофиавии граждаиии ...

Амали Қонуни Ҷиноятӣ дар замон

Амали Қонуни ҷиноятӣ дар замон - ҷиноят ва сазовори ҷазо будани кирдор бо қонуне, ки дар вақти содир намудани он кирдор амал мекунад, муаӣян карда мешавад. Амали қонуни ҷиноятӣ дар замон асосан аз рӯи се қоида ба амал бароварда мешавад. 1. Ҷиноят ...

Амали Қонуни Ҷиноятӣ дар макон

Амали Қонуни Ҷиноятӣ дар макон - доираи амали қонуни ҷиноятӣ дар макон аз рӯи принсипҳои зерин ба амал бароварда мешавад. 1. Принсипи қапамравӣ 2. Принсипи шаҳрвандӣ 3. Принсипиуниверсалӣҳаматарафа 4. Принсипи воқеӣ реалӣ Мувофиқи қ. 1 м. 14 Коде ...

Амалиёти арзӣ

Амалиёти арзӣ - амалиётҳои арзӣ бо қонунҳои ҷумҳурӣ ё созишномаҳои байналхалқӣ танзим карда мешаванд. Амалиётҳои арзӣ тарзҳои амалӣ гардонидани ӯҳдадориҳои тарафҳо, ҳисоббаробаркунии онҳоро муайян менамояд. Амалиётҳои арзӣ хеле гуногун буда, аз п ...

Амалиёти СММ оид ба дастгирии сулҳ

Амалиёти СММ оид ба дастгирии сулҳ - тадбирҳо ва амалҳои Шӯрои амнияти СММ баҳри дастгирӣ ва барқарории сулҳ ва амнияти байналхалқӣ бо истифодаи нерӯҳои мусаллаҳ ё назоратчиёни ҳарбӣ мебошад.

Амалиётҳои арзӣ

Амалиётҳои арзӣ бо қонунҳои ҷумҳурӣ ё созишномаҳои байналхалқӣ танзим карда мешаванд. Амалиётҳои арзӣ тарзҳои амалӣ гардонидани ӯҳдадориҳои тарафҳо, ҳисоббаробаркунии онҳоро муайян менамоянд. Амалиётҳои арзӣ хеле гуногун буда, аз предмети аҳд, иш ...

Амалисозии ҳуқуқ

Амалисозии ҳуқуқ - дар ҳаёт ҷорӣ шудани ҳуқуқ, таҷассуми воқеии меъёрҳои ҳукуқ дар фаъолияти амалии субъектҳои ҳуқуқ аст. Амалисозии ҳукуқ ба ду маъно фаҳмида мешавад: 1) чун ҷараёни амалӣ кардани ҳуқуқ ва 2) ҳамчун натиҷаи дар ҳаёт ҷорӣ гардидан ...

Амалияи ҳуқуқӣ

Амалияи ҳуқуқӣ - таҷрибаи мусбии фаъолияти мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, ки дар ҷараёни ҳукуқэҷодкунӣ, татбиқи нишондодҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии ҳуқуқ ба вуҷуд меояд. Амалияи ҳуқуқэҷодкунӣ фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ашхоси ...

Амволи муштараки зану шавҳар

Амволи муштараки зану шавҳар - пас аз қайди давлатии никоҳ дар байни зану шавҳар муносибатҳои молумулкӣ асоси ҳуқуқӣ пайдо мекунад. Минбаъд дар ҷараёни никоҳ молу мулки якҷоя бадастовардашуда, ки қонунгузории ҷумҳурӣ пешбинӣ намудааст, амволи муш ...

Амволи якхела

Амволи якхела - амволест, ки нишонаҳои хоси ҳамаи амволи навъи якхеларо дошта, бо миқдор, вазн ва андоза муайян карда мешаванд. Чунин ашёҳо ивазшавандаанд, мисол як тонна картошка, 100 кг мандарин, 10 кг равған ва ғайра. Дар ҳолати гум шудан, ё д ...

Амонатгузор

Амонатгузор - яке аз тарафҳо дар шартномаи пасандози бонкӣ аст. Дар мавриди амали шартнома бонк ӯхдадор мешавад, ки маблағи амонатгузорро бо фоиз ё дар шакли дигар тибқи тартиби дар шартнома пешбинишуда баргардонад. Бонк бояд баргардонидани пули ...

Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мувофиқи Конститутсия Президенти ҶТ дар доираи салоҳияти худ оид ба масъалаҳои таъҷилӣ ва ҷорӣ амр медиҳад. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти иҷроияю амрдиҳии ӯро таъмин карда, фақат дар ҳолатҳои ҷудогона хислати меъёрӣ дорад, ҳарчанд ...

Амрномаи прокурор

Амрномаи прокурор - ҳуҷҷати назорати прокурорие мебошад, ки прокурор бо мақсади бартараф кардани вайронкунии дағалонаи қонун ё пешгирӣ намудан аз вайронкунии қонун, ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ гардидааст, ба унвони мақомоте, ки ба вайронкуни ...

Амсол

Амсол - калимаи арабӣ буда, маънояш мисл аст, яъне рафторе, ки дар ҳолатҳои мушаххас метавонад ба сифати намунаи рафтори мушобеҳ эътироф шавад. Дар соҳаи ҳуӄуӄ мафҳуми амсол нисбат ба фаъолияти маӄомоти судӣ истифода мешавад.

Анбори мол

Анбори мол - ташкилоте мебошад, ки нигаҳдошти мол ва хизматрасонии вобаста ба онро ба сифати фаъолияти соҳибкорй анҷом медиҳад. Мувофиқи шартнома анбори мол ӯхдадор мешавад бо пардохти подоши муайян молеро, ки соҳиби он барои нигахдошт супурдааст ...

Анбори озод

Анбори озод - низоми гумрукие мебошад, ки мувофиқи он моли хориҷӣ дар биноҳои махсус бидуни ситонидани боҷи гумрукӣ ва андозҳо ва бе татбиқ намудани тадбирҳои сиёсати иқтисодӣ ба ин мол ҷой дода шуда, мавриди истифода қарор мегиранд. Моли ватанӣ ...

Анклави баҳри кушод

Анклави баҳри кушод - ӄисми фазои баҳрӣ мебошад, ки беш аз 200 милли баҳрӣ дур аз назди соҳил пурра дар иҳотаи минтақаи иқтисодии як ё якчанд кишвар ҷойгир аст.

Анҷуман

Анҷуман ва ё Конфронс. Анҷуман ин вохӯри одамони ҳамфикр ва ё дар як соҳае кор мекунанд. Ин ва ё он мавзӯеро баҳсу мунозира мекунанд. Одатан олимон дар анҷуманҳои илмӣ баромадҳо мекунанд.Анҷуман - шакли муосири истилоҳи ҳанҷамана. Ҳанҷамана шӯрои ...

Ариза ва мактуби шаҳрвандон дар бораи содир намудани ҷиноят

Ариза ва мактуби шаҳрвандон дар бораи содир намудани ҷиноят - дар амалияи мақомоти ҳифзи ҳукуқ яке аз сабабҳои маъмули оғоз намудани кори ҷиноятӣ дар асоси ариза ва мактубҳои шаҳрвандон дар бораи содир шудани ҷиноят мебошад. Дар асоси м. 106 КМҶ ...

Аризаҳо

Аризаҳо - муроҷиатномаи шаҳрвандонанд, ки барои бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои барояшон маълумшуда равона карда шудаанд ё аз хоҳиши амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо иборатанд.

Асар

Асар - маҳсули эҷодии муаллиф аст. Асар бояд ба якчанд талабот ҷавобгӯ бошад. Аввалан, асар бояд маҳсули зҷодии худи муаллиф бошад, маҳсули фаъолияти шахси дигар набошад. Дуюм, асар бояд дар шакли объективӣ, даҳонӣ, тасвирӣ ва ғайра ифода ёбад. О ...

Асарҳои хизматӣ

Асарҳои хизматӣ - асаре, ки тавассути иҷрои вазифа ё супориши хизматӣ офарида мешавад, асари хизматӣ ном дорад. Ҳуқуқи истифода намудан аз асари хизматӣ танҳо ба шахсе тааллуқ дорад, ки бо муаллиф дар муносибати меҳнатӣ қарор дорад, агар дар шарт ...

Асири ҳарбӣ

Асири ҳарбӣ - шахсе мебошад, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи яке аз тарафҳои даргир шомил буда, дар низоъҳои ҳарбӣ дастгир шудааст, аз тарафи дигар дар итоати ҳокимияти он то ба итмом расидани амалиётҳои ҳарбӣ қарор дорад. Вазъи ҳуқуқии асирони ҳ ...

Ашёи тақсимнашаванда

Ашёи тақсимнашаванда - дар ҳаёт баъзан барои тақсим намудани ашё, амвол, молу мулк зарурат ба миён меояд. Одатан, дар бисёр ҳолатҳо масъалаи тақсим намудани ашё, амвол дар муносибати моликияти умумӣ, тақсими молу мулки ҳамсарон, тақсими молу мулк ...

Ашёи тақсимшаванда

Ашё, амвол тақсимшаванда ва тақсимнашаванда мешавад. Ашё, амвол тақсимшаванда аст, агар қисмҳои он дар натиҷаи тақсимкунӣ таъиноти худро тағйир надиҳанд. Яъне агар дар натиҷаи тақсимкунӣ ашё мувофиқи таъиноти худ истифода бурда шавад. Масалан, му ...

Ақалият

Ақалият - гурӯҳи шахсоне, ки дар марзи давлат ҷоӣгир буда, бо хусусиятҳои этникӣ, забонӣ, динӣ ва ғаӣра аз тамоми аҳолӣ фарқ карда, нисбат ба онҳо камшуморанд. Ақаллият ннсбат ба аксарият хусусияти хоси худро барои нигоҳ доштан кӯшиш мекунад. Мав ...

Ақаллият

Ақаллият - гурӯҳи шахсоне, ки дар марзи давлат ҷойгир буда, бо хусусиятҳои этникӣ, забонӣ, динӣ ва ғайра аз тамоми аҳолӣ фарқ карда, нисбат ба онхо камшуморанд. Акаллият нисбат ба аксарият хусусияти хоси худро барои нигоҳ доштан кӯшиш мекунад.Мав ...

Ақидаи махсуси судя

Ақидаи махсуси судя - ҳамаи масьалаҳоеро, ки дар вақти дида баромадани парванда ба миён меоянд, судяҳо аз рӯи аксарияти овозҳо ҳал мекунанд. Дар вақти ҳалли масъала ҳеҷ яке аз судяҳо ҳақ надорад, ки аз овоздиҳӣ худдорӣ кунад. Судяе, ки бо қарори ...

Аҳди бисёртарафа

Аҳди бисёртарафа - барои аҳдҳои бисёртарафа иродаи аз ду тараф зиёд зарур аст. Масалан, мувофиқи шартномаи фаъолияти якчоя ду ё ашхоси зиёда аз он ӯҳдадор мешаванд, ки ҳиссаҳои худро муттаҳид намуда, якҷоя барои ба даст овардани фоида ё ноил шуда ...

Аҳди дутарафа

Аҳди дутарафа - аҳде мебошад, ки барои содир намудан, бастани он иродаи мувофиқшудаи ду тараф зарур аст. Чунин аҳдҳоро созишнома меноманд. Дар чунин аҳдҳо манфиати ду тараф ба назар гирифта мешавад. Масалан, барои бастани шартномаи боркашонӣ рози ...

Аҳдҳои беэътибор

Аҳдҳои беэътибор - аҳдҳое мебошанд, ки амали ба монанди аҳд содиркардашуда, сифати юридикӣ пайдо накарда, оқибатҳои ҳуқуқие, ки тарафҳо мехостанд ё дар назар доштанд, ба вуҷуд намеоянд. Зеро ҷузъҳо ва таркибе, ки барои эътибории ахд заруранд, рио ...

Аҳдҳои рӯякӣ

Аҳдҳои рӯякӣ - аҳде, ки танҳо руякӣ, бидуни нияти пайдо намудани оқибати дахлдори ҳуқуқӣ баста шудааст. Аз ин сабаб ҳам беэътибор аст - Масалан, шартномаи қарз вучуд надорад, байни тарафҳо аҳду паймон нест. Аммо мегӯяд, ки гӯё гражданин А. аз ӯ қ ...

Аҳдҳои қалбакӣ

Аҳдҳои қалбакӣ - аҳде, ки бо мақсади рӯпуш намудани аҳди дигар баста шудааст. Чунин аҳд эътибор надорад. Дар чунин ҳолат ду аҳд ҷой дорад. Яке аҳди рӯпӯшкунанда ва дуюм аҳде, ки дар воқеъ тарафҳо дар назар доранд. Аҳди якум асос надорад, бинобар ...

Аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ

Аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ - маҷмӯи шахсони ҷисмонӣ, ки дар қаламрави давлати муайян зиндагӣ намуда, тобеи қонунгузории он мебошанд. Ҳайати аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ аз шаҳрвандони худи давлат, шаҳрвандони ҳориҷӣ, шахсони бешаҳрванд ва шахсо ...

Ба фоҳишагӣ ҷалб кардан

Ба фоҳишагӣ ҷалб кардан - ҷиноят ба муқобили ахлоқи ҷамъиятӣ буда, дар м. 238 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Тарафи объективии ҷиноят аз ҷалб намудан ба фоҳишагӣ бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он, истифодаи вазъи тобеият, шантаж, таҳдиди несту нобуд ...

Ба худкушӣ расонидан

Ба худкушӣ расонидан - ин ҷиноят ба муқобили бехатарии ҳаёти шахс равона шуда, дар моддаи 109 КҶ ҶТ чунин ифода ёфтааст: "бо роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона ё пастзании мунтазами шаъну зътибори шахси ҷабрдида ба худкушӣ ё сӯиқасди худкушӣ расонид ...

Ба ҷамъият хавфнок будани кирдор

Ба ҷамъият хавфнок будани кирдор - дар расонидани зарар ё зери таҳдиди расонидани зарар гузоштани манфиатҳои аз тарафи КҶ ҶТ муҳофизатшаванда ифода меёбад. Кирдоре, ки бо сабаби камаҳамиятӣ барои ҷамъият хавфнок нестанд, ҷиноят ҳисобида намешаван ...

Баробарҳуқуқии зану мард

Баробарҳуқуқии зану мард - яке аз самтҳои баробарҳуқуқӣ мебошад, ки онро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст. Моддаи 17 ғайр аз кафолати умумии баробарҳуқуқӣ новобаста ба ҷинс, баробарҳуқуқии мардон ва занонро махсус эълон намудааст ...

Баромадан аз шаҳрвандӣ

Баромадан аз шаҳрвандӣ -яке аз асосҳои муҳими қатъ гардидани шаҳрвандӣ мебошад. Ҳамчун қоида, баромадан аз шаҳрвандӣ ин амали ихтиёронаи шаҳрванд мебошад, ки барои баромадан аз шаҳрвандии давлати муайян хоҳиш пайдо мекунад. Мувофиқи Конститутсия ...

Барқ (истилоҳоти ҳуқуқ)

Барқ - аз объектҳои муҳими муносибатҳои гражданӣ аст. Яке аз унсурҳои зарурии ҳаёти ҷамъиятӣ, шарти асосии тараққиёти иқтисодӣ мебошад. Фаъолият ва истифодаи аксарияти ашёи ҳозиразамои ба мавҷудияти барқ вобастааст, масалан, мошинҳои электрикӣ, я ...

Барқарор намудани шаҳрвандӣ

Барқарор намудани шаҳрвандӣ - яке аз асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандон мебошад. Барқарор намудани шаҳрвандӣ танҳо нисбати ашхосе татбиқ карда мешавад, ки агар пештар шаҳрванди ҳамон давлат буда, аммо бо баъзе сабабҳо шаҳрвандиаш қатъ гардида боша ...

Баҳодиҳии далелҳо

Баҳодиҳии далелҳо - ҷараёни мантиқии муқаррарсозии дахлдорӣ ва қабули далелҳо, мавҷудияти хусусияти алоқаҳои байни онҳо ва роҳҳои истифодаи далелҳо барои муқаррарсозии ҳаракат аз рӯи кор.

Бекор кардани шартномаи (қарордод) меҳнатӣ

Бекор кардани шартномаи меҳнатӣ - қатъ шудани муносибатҳои меҳнатӣ бо ташаббуси тарафҳои шартномаи меҳнатӣ. Тибқи КМ шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корманд ва бо ташаббуси корфармо бекор мегардад.

Бекор кардани шартномаи байналхалқӣ

Бекор кардани шартномаи байналхалқӣ - дасткашии яктарафаи давлат аз шартномаи байналхалқии басташуда дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, ки дар натиҷа шартнома барои давлати мазкур эътибори худро гум мекунад. Асос барои бекор кардани шартномаи ...

Вазири бевазифа

Вазири бевазифа - аъзои ҳукумат, ки идоракунии ягон вазорат ё хизмати давлатӣ ба ӯҳдааш гузошта намешавад. Вазири бевазифа вазирест, ки ба ҳайати ҳукумат дохил шуда, аммо роҳбари ягон вазорати алоҳида ба ҳисоб намеравад ва танҳо бо супориши ҳукум ...

Вазири давлатӣ

Вазири давлатӣ - номгӯи мансаби расмии аъзои ҳукумат, дар ҳолатҳои алоҳида вазири давлатӣ шахсе мебошад, ки роҳбари ягон соҳаи идоракуниро ба ӯҳда надошта, балки ба ҳалли масъалаҳо ё проблемаҳои муайян машғул мебошад. Одатан ин гуна шахсонро вази ...

Вазифаи конститутсионӣ

Вазифаи конститутсионӣ - ин рафтори ҳатмии муайяни шаҳрванд, ки дар конститутсияи давлат муқаррар карда шудааст. Одатан, вазифаи шаҳрванд гуфта чораҳои ҳатмии рафтори шахсро мегӯянд, ки меъёри ҳуқуқ, пеш аз ҳама конститутсия муқаррар менамояд. Ҳа ...

Вазифаи нигоҳубин ва таъмини волидон

Вазифаи нигоҳубин ва таъмини волидон - яке аз вазифаҳои конститутсионии фарзандон ба ҳисоб меравад, ки тибқи он фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини волидон масъул мебошанд. Фарзандони болиғ ва қобили меҳнат вазифадоранд, ки ...

Вазифаи нигоҳубин ва таъмини фарзандон

Вазифаи нигоҳубин ва таъмини фарзандон - яке аз вазифаҳои конститутсионии фарзандон ба ҳисоб меравад, ки тибқи он фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини волидон масъул мебошанд. Фарзандони болиғ ва қобили меҳнат вазифадоранд, ...