ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Ҳуқуқ ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбати телефонӣ ва мухобирот

Ҳуқуқ ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбати телефонӣ ва мухобирот - Конститутсия ҳуқуқи шахсро ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбати телефонй ва мухобирот, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун нишон дода шудааст, кафолат медиҳад. Дар бораи ҳаёти шахсии инсон ...

Ҳуқуқ ба мерос

Ҳуқуқ ба мерос - шахсоне, ки дар ҳаққи меросдиҳанда, дар ҳаққи ягон касе аз ҷумлаи меросхӯрони ӯ ҷинояти вазнин содир кардаанд, агар ин ҷиноят бо ҳукми ба қувваи қонун даромадаи суд тасдиқ гардида бошад, на аз руи қонун ва на аз руи васият мерос ...

Ҳуқуқ ба муроҷиат

Ҳуқуқ ба муроҷиат - шаҳрванди Тоҷикистон ҳуқуқ дорад шахсан ва е якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд. Ҳуқуқи мазкур ба шаҳрвандони ҶТ нигаронида шудааст, вале аз он хориҷиён ва шахсони шаҳрвандӣ надошта низ истифода мебаранд, зер ...

Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ

Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ - яке аз ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон мебошад. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо ҳориҷ гардад. Ҳуқуқи мазкур ба шаҳ ...

Ҳуқуқ ба муҳити зист

Ҳуқуқ ба муҳити зист - дар асоси қонун дар бораи санитарияи давлатӣ аз соли 1994 шаҳрвандон ба муҳити мусоиди зист, ҳуқуқ доранд. Ин хуқуқ бо роҳи амалӣ гардонидани маҷмӯи тадбирҳо оид ба пешгирӣ намудани таъсири омилҳои номусоиди муҳити зист ба ...

Ҳуқуқ ба паноҳгоҳ

Ҳуқуқ ба паноҳгоҳ – падидаи ҳуқуқи конститусионӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҳуқуқи байналмилалӣ паноҳгоҳи сиёсӣ ба воситаи одатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, инчунин Эъломия дар бораи паноҳгоҳи ҳудудӣ, ки Ассамблеяи Генералии СММ 14 д ...

Ҳуқуқ ба тасвири шахсӣ (фардӣ)

Ҳуқуқ ба тасвири шахсӣ - имконияти истифодаи тасвири худ бо ихтиёри худ бо мақсадҳои тиҷоратй, сиёсӣ ва ғайра, инчунин манъ кардани истифодаи он аз тарафи шахсони дигар. Ин гуна ҳуқуқ дар маводи конститутсионӣ кам дучор меояд. Мувофиқи моддаи 5 К ...

Ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ

Ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ - ҳар як шаҳрванд тибқи Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон хуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ дорад. Ҳуқуқ ба фаъолияги соҳибкорӣ ин фаъолияти ташаббускорона ва мустақилонаи шахс, ки баҳри гирифтани даромад ва фоида татбиқ ...

Ҳуқуқ ба ҳимояи Ватан

Ҳуқуқ ба ҳимояи Ватан - Конститутсия ба сифати вазифаи муқаддаси шаҳрванд ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлол, амният ва иқтидори мудофиавии онро муқаррар кардааст. Ин вазифаҳоро муқаддас эълон кардани Конститусия моҳияту таъйин ...

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд - унсури муҳими давлати ҳуқуқбунёд, институти аввалиндараҷаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, нишонаи болоравии ҷомеаи инсонӣ, маданияти ҳуқуқӣ ва умуман тамаддун аст. Назария ва амалияи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таър ...

Ҳуқуқи андоз

Ҳуқуқи андоз - қисмати зерсоҳавии ҳуқуқи молиявӣ буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои ҷамъиятии андозро ба танзим медароранд. Барои он ки пардохтҳои андоз ба буҷет ба ҷо оварда шавад, механизми махсуси муносибатҳои ҷам ...

Ҳуқуқи байналмилалии бехатарӣ

Ҳуқуқи байналмилалӣ бехатарӣ - аз маҷмӯи принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ иборат аст, ки танзимгари муносибатҳои субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар бахши таъмиии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ мебошад. Мақсади он дар ҳифзи ҳуқуқ ва амнияти ...

Ҳуқуқи байналмилалии гумрукӣ

Ҳуқуқи байналмилалии гумрукӣ - аз маҷмӯи принсип ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ иборат аст, ки ҳамкориҳои байналмилалии давлат ва ташкилотҳои байналмилалиро дар бахши фаъолияти гумрукӣ танзим менамояд.

Ҳуқуқи байналмилалии иқтисодӣ

Ҳуқуқи байналмилалии иқтисодӣ - иборат аз маҷмӯи принсипҳо ва меъёрҳое мебошад, ки муносибатҳои иқтисодии байни давлатҳо ва дигар субъектони ҳуқуқи байналмилалиро танзим менамояд. Ба ин гурӯҳи муносибатҳо савдо соҳаҳои истеҳсолй, илмӣ-техникӣ, мо ...

Ҳуқуқи байналмилалии кайҳонӣ

Ҳуқуқи байналмилалии кайҳонӣ - иборат аз маҷмӯи принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, ки дар таизими муносибатҳои байни давлатҳо дар ҷараёни тадқиқоту истифодаи фазои кайҳонӣ ва ҷирмҳои осмонӣ ва муқаррар намудани низоми ҳуқуқии онҳо ифода мегардад.

Ҳуқуқи байналмилалии савдо

Ҳуқуқи байналмилалии савдо - аз маҷмӯи меъёрҳои байналмилалӣ ва миллӣ, одатҳои ҳуқуқӣ ва расму одатҳои корӣ иборат буда, муносибатҳои байналмилалии иқтисодиро бо иштироки шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ ба танзим медарорад. Ҳуқуқи байналмилалии с ...

Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ - маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайри молумулкӣ бо унсури хориҷӣ дошта, бо методҳои ба худ хос танзим мешавад. Элементҳои асосии хориҷие, ки ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ танзим мен ...

Ҳуқуқи байналмилалии ҳавоӣ

Ҳуқуқи байналмилалии ҳавоӣ - соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ аст, ки аз маҷмӯи принсипҳо ва меъёрҳо иборат буда, муносибатҳои байни субъектҳои ҳуқуқи байналмилалиро дар робита бо истифодаи фазои ҳавоӣ танзим менамояд.

Ҳуқуқи байналмилалӣ

Ҳуқуқи байналмилалӣ - аз низоми меъёрҳо ва принсипҳое иборат аст, ки муносибатҳои байналмилалиро байни Cубъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ танзим менамояд.

Ҳуқуқи гражданӣ

Ҳуқуқи гражданӣ - яке аз соҳаҳои ҳуқуқ мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ, шахсии ба молумулки вобастабуда ва муносибатҳои шахсии ба молумулк вобастанабударо, ки байни шаҳрвандон, шаҳрвандони шахсони юридикӣ, мақомоти давлатӣ пайдо мешавад, танзи ...

Ҳуқуқи гумрукӣ

Ҳуқуқи гумрукӣ - ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ иборат аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, ки танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ мебошад.

Ҳуқуқи давлатӣ

Ҳуқуқи давлатӣ - асосан бо истилоҳи ҳуқуқи конститутсионӣ шабеҳ аст. Ҳамчун соҳаи ҳуқуқ дар мамлакатҳои олмонизабон ва ғайра истифода шуда, асосҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ ва сохтори марзии давлатро ба танзим дароварда, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳ ...

Ҳуқуқи дипломатӣ

Ҳуқуқи дипломатӣ - соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад, ки маҷмӯи меъёрҳои байналмилалӣ -ҳуқуқиро дарбар мегирад ва тартиби баамалбарории муносибатҳои дипломатии байни давлатҳо ва дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалиро ба танзим медарорад.

Ҳуқуқи идоракунии оперативӣ

Ҳуқуқи идоракунии оперативӣ - корхонаи давлатӣ, инчунин муассиса ба молу мулки дар ихтиёраш гузошташуда дар доираи муайян намудаи қонун мувофиқи мақсади фаъолияти хеш супоришҳои молик ва таъиноти молу мулк ҳуқуқи тассаруф, истифода ва ихтиёрдорир ...

Ҳуқуқи имтиёзнок

Ҳуқуқи имтиёзнок - мувофиқи кодекси меҳнатӣ гурӯҳи махсуси одамон, ки дар қонунгузориҳои ҷудогона зикр карда шудаанд, дорои чунин ҳуқуқ, яъне имтиёзҳо шуда метавонанд.

Ҳуқуқи интихоботии баробар

Ҳуқуқи интихоботии баробар - шаҳрванд дар интихобот дар асоси баробар иштирок намуда, ҳар як шахс як овоз дорад. Бо мақсади таъмини баробарии ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон қонун муайян кардааст, ки ҳар як ҳавзаи интихоботӣ бояд аз рӯи шумораи иит ...

Ҳуқуқи интихоботии умумӣ

Ҳуқуқи интихоботии умумӣ - интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони халқ умумист. Ҳар шаҳрванди 18-сола новобаста аз аҳволи иҷтимоӣ ва молумулкӣ, мансубияти миллӣ ва нажодӣ, ҷинс, забон, маълумот, муносибат ба дин, навъу шакли машғул ...

Ҳуқуқи интихоботии фаъолона

Ҳуқуқи интихоботии фаъолона - шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18-солагӣ расидаанд, ҳуқуқ доранд дар интихоботи Раиси ҷумҳур, Маҷлиси намояндагон ва дигар Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ширкат варзида, мувофиқи иродаи худ ба номзади ...

Ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол

Ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол - ин ҳуқуқи интихоб шудани шаҳрвандон ба мақомоти интихобии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Тнбқи меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандоне, ки ба синни 35-солагӣ расндаанд, мставонанд ба мансаби П ...

Ҳуқуқи интихоботӣ

Ҳуқуқи интихоботӣ - маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиест, ки тартиби ташкил ва ҷамъбасти интихоботи намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва Раиси ҷумҳурро танзим карда, усулҳои низоми интихоботро муқаррар менамоянд. Меъёрҳои ҳуқуқии интихобот барои муқаррар ва таҳ ...

Ҳуқуқи иштирок кардан дар идораи корҳои давлатӣ

Ҳуқуқи иштирок кардан дар идораи корҳои давлатӣ - мувофиқи Конститутсияи ҶТ ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. Шарти муҳими соҳиб шудан ба ин ҳуқуқу озодиҳо ва татбиқи онҳо ...

Ҳуқуқи кишоварзӣ

Ҳуқуқи кишоварзӣ - маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҷамъиятии аз фаъолияти кишоварзй барояндаро танзим менамояд. Хуқуки кишоварзй соҳаи махсусгардонидашудаи комплексй мебошад.

Ҳуқуқи коллизионӣ

Ҳуқуқи коллизионӣ - маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки коллизияро байни низоми ҳуқуқии давлатҳои гуногун барои танзим намудани муносибатҳо дар муомилоти байналмилалии граждаий иҷозат медиҳад.

Ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ

Ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ - соҳаи ҳуқуқи ҳар як давлат буда, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки асосҳои сохтори конститутсионӣ, асосҳои ҳолати ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро мустаҳкам намуда, шакли идорӣ ва шакли сохти давлатӣ ...

Ҳуқуқи консулӣ

Ҳуқуқи консулӣ - маҷмӯи принсипҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ мебошад, ки фаъолияти муассисаи консулӣ ва шахсони мансабдори онро танзим намуда, вазъи онҳо, функсияҳо, ҳуқуқ ва ӯхдадориҳои онҳоро муайян менамояд. Сарчашмаҳои ҳуқуқи консулӣ шар ...

Ҳуқуқи кӯдак

Ҳуқуқи кӯдак - навъе аз ҳуқуқи инсон аст, ки нисбат ба кӯдакон истифода мешавад: ҷудо гардидани ҳуқуқи кӯдак ба гурӯҳи алоҳида ба он алоқаманд мебошад, ки аз як тараф кӯдакон дорои тамоми ҳуқуқҳои шахсони болиғ нестанд, аз тарафи дигар, кӯдакон б ...

Ҳуқуқи маъмурӣ

Ҳуқуқи маъмурӣ - соҳаи мустақили низоми ҳуқуқии ҶТ-ро таипсил намуда, гурӯҳи махсуси муносибатҳои ҷамъиятиро танзим месозад. Хусусияти асосии ин муносибатҳо дар он ифода меёбад, ки онҳо дар соҳаи идоракунии давлатӣ, яъне дар ҷараёни ташкил ва фаъ ...

Ҳуқуқи меҳнатӣ

Ҳуқуқи меҳнатӣ - яке аз соҳаҳои мустақили ҳуқуқ ба шумор меравад, ки муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои ҷамъиятии алоқаманд ба муносибатҳои меҳнатиро ба танзим медарорад. Бояд қайд намуд, ки гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозорӣ функсия ...

Ҳуқуқи моликяти хусусӣ

Ҳуқуқи моликяти хусусӣ - Конститутсия ва қонунҳои иқтисодии Тоҷикистон д ар низоми ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодии инсон ва шаҳрванд ҳуқуқ ба молнкияти хусусӣ ва тарзи татбиқи онро муқаррар кардаанд. Яке аз кафолатҳои ин ҳуқуқ фа ъолияти озоди соҳибк ...

Ҳуқуқи молиявӣ

Ҳуқуқи молиявӣ - ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқукне аст, ки он муносибатҳои ҷамъиятиро танзим месозад, ки дар ҷараёни ташкил, тақсим ва истифодаи бунёди пулии захираҳои молиявии давлат ба вуҷуд омада, барои иҷро кардани вазифаҳои вай заруранд. Ба мавзӯи ...

Ҳуқуқи молумулки ҳамсарон

Ҳуқуқи молумулки ҳамсарон - пас аз қайди давлатии никоҳ дар байни зану шавҳар муносибатҳои молумулкӣ асоси ҳуқуқй пайдо мекунад. Минбаъд дар ҷараёни никоҳ молу мулки якҷоя бадастовардашуда, ки қонунгузории ҷумҳурӣ пешбинӣ намудааст, амволи муштар ...

Ҳуқуқи мурофиаи маъмурӣ

Ҳуқуқи мурофиаи маъмурӣ – ин раванди танзими фаъолияти мақомоти иҷроия ба воситаи меъёрҳои мурофиавӣ-маъмурӣ оид ба баррасӣ ва дида баромадани намудҳои гуногуни парвандаҳои маъмурӣ мебошад, ки дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва тартиби татбиқи вазиф ...

Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ

Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ - соҳаи мустақили ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз маҷмӯи меъёрҳои хуқуқие иборат аст, ки асос ва тартиби огози парвандаи ҷиноятӣ, тафтишоти пешакӣ, баррасии парвандаҳои ҷиноятиро дар зинаҳои судӣ иҷроиши қонунро муайян ...

Ҳуқуқи муқобилият ба истисмор

Ҳуқуқи муқобилият ба истисмор - ҳуқуқи махсуси сиёсии шаҳрванд, ки дар шароити имрӯза хеле кам дар санадҳои конститутсионӣ дида мешавад. Ин намуди ҳуқуқ, масалан, дар Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд аз соли 1789, ки қисми таркибии Конститутсияи ...

Ҳуқуқи оилавӣ

Ҳуқуқи оилавӣ - ҳуқуқи оилавӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои шахсӣ ва молумулкие, ки бо сабаби никоҳ, таваллуди кӯдак, фарзандхонй, хешу таборӣ, ба тарбия гирифтани кӯдак байни шаҳрвандон, шаҳрвандону шахсони юридикӣ, шаҳрвандону давла ...

Ҳуқуқи омма ва хусусӣ

Ҳуқуқи омма ва хусусӣ - яке аз таснифҳои ҳоло эътирофгаштаи ҳуқуқ аст. Тафовути ҳуқуқи хусусӣ ва ҳуқуқи омма дар Рими Қ а д и м аз ҷониби ҳуқуқшиноси намоёни римӣ Улпиан пешниҳод шуда, то имрӯз истифода мешавад. Мавзӯи танзими ҳуқуқи оммаро манфи ...

Ҳуқуқи парлумонӣ

Ҳуқуқи парлумонӣ – падидаи ҳуқуқи конститусионӣ, ки мавзӯи он тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти намояндагӣ ва қонунгузории давлатиро дарбар мегирад. Сарчашмаҳои ҳуқуқи парлумонӣ инҳоянд: худи Конститусияи ҶТ, ки боби алоҳида дар бораи парлумон ...

Ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ

Ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ - корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои воҳиди марзию маъмурй, ки молу мулкаш дар доираи ҳуқуқи хоҷагидорӣ марбут мебошад, молу мулкро дар доираи муқаррароти муайяннамудаи Кодекси гумрук соҳибй, истифода ва ихтиёрдорӣ мекунад.

Ҳуқуқи позитивӣ

Ҳуқуқи дар қонунҳо ва санадҳои дигари меъёрӣ инъикосёфта Ҳуқуқи позитивй ном дорад. Онро ҳар як давлат дар қаламраваш муқаррару кафолат медиҳад. Заминаи онро ҳуқуки фитрӣ ташкил медиҳад, ки новобаста аз давлатҳо ҷой дошта, барои ҳамаи онҳо ҳатмй ...

Ҳуқуқи соҳибихтиёр

Ҳуқуқи соҳибихтиёр – он ҳуқуқҳое мебошад, ки ба давлати соҳибистиқлол тааллуқ доранд. Онҳо дар ҳуқуқи мустақилона муқаррар кардани низоми иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар, ҳуқуқи бастани шартномаи байналмилалй, додани паноҳгоҳи қаламравӣ ва ғай ...