ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215

Веревкин 2-юм (ноҳияи Талов, Воронеж)

Веревкин 2-юм - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Верхняя Орловка (ноҳияи Талов, Воронеж)

Верхняя Орловка - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Новий Пахар (ноҳияи Талов, Воронеж)

Новий Пахар - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Новоградский (ноҳияи Талов, Воронеж)

Новоградский - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Сороковой (ноҳияи Талов, Воронеж)

Сороковой - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Введенский (ноҳияи Талов, Воронеж)

Введенский - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Маклика (ноҳияи Талов, Воронеж)

Маклика - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Бирюч (ноҳияи Талов, Воронеж)

Бирюч - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Участок N26 (ноҳияи Талов, Воронеж)

Участок N26 - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Купалний (ноҳияи Талов, Воронеж)

Купалний - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Крутинский (ноҳияи Талов, Воронеж)

Крутинский - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Участок N12 (ноҳияи Талов, Воронеж)

Участок N12 - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Нива (ноҳияи Талов, Воронеж)

Нива - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Бражников (ноҳияи Талов, Воронеж)

Бражников - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Сергиевский (ноҳияи Талов, Воронеж)

Сергиевский - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Вознесеновка (ноҳияи Талов, Воронеж)

Вознесеновка - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Козловский (ноҳияи Талов, Воронеж)

Козловский - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Таловая (ноҳияи Талов, Воронеж)

Таловая - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Вязовка (ноҳияи Талов, Воронеж)

Вязовка - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Талов, ки дар вилояти Воронеж қарор дорад, дохил мешавад.

Пешояндҳои аслӣ

Пешояндҳои аслӣ дар забони тоҷикӣ ҳамагӣ ҳаштто мебошанд: ба, дар, бар, аз, то, бе, бо, барои.Ба ин гурӯҳ пешояндҳои ӄадимтарин дохил мешаванд,ки аз ҷиҳати пайдоиш дар забони ҳозира бо ягон ҳиссаи дигари нутӄ алоӄа надоранд. Пешояндҳои аслӣ аз ма ...

Таҷнис

Дар забони тоҷикӣ калимаҳое дучор меоянд, ки таркиби овозиашон якхела буда, аммо дорои ду ва ё зиёда аз ду маънои мустақил ва ё маҷозии ба ҳам наздиканд. Калимаи шона дар мисраи якум як асбоби маълумро, ки барои ба тартиб овардани мӯй истифода ме ...

Ҳиссачаҳои қиёсӣ

Ҳиссачаҳои қиёсӣ.Ҳиссачаҳои қиёсӣ миқдоран басо маҳдуд буда,фаӄат ду калима - гӯё//гӯё ки ва барин -ро дар бар мегиранд: Дараҳо чун хирсҳои сиёҳтоб гӯё сари вазнини худро рӯи панҷаҳошон ниҳода,дар сояи кӯҳҳо ба хоби бофароғат рафтаанд;Лекин танҳо ...

Ҳиссачаҳои эҳсосӣ

Ҳиссачаҳои эҳсосӣ.Ҳиссачаҳои эҳсосӣ ба ҷумла ва аьзои гуногуни он тобишҳои мухталифи эҳсосӣ ва муассирӣ зам намуда, қувва ва таьсиргузории суханро меафзоянд.Ҳиссачахои хай ку дия дия чӣ, охир ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд: Раҳими Ӄанди бечораро ҳ ...

Пайвандакҳои тобеъкунанда

Пайвандакҳои тобеъкунанда муносибатҳои гуногуни маъноии сарҷумлаву ҷумлаи пайравро ифода менамоянд. Пайвандакҳои тобеъкунанда мувофиқи маъно ва вазифаи наҳвиашон ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мешаванд: 1. Пайвандакҳои замон; 2.Пайвандакҳои макон; 3.Пайва ...

Пешояндҳои номӣ

Пешояндҳои номӣ - аслан калимаҳои мустаӄилмаъно мебошанд,ба воситаи маънои луғавии худ муносибатҳои наҳвии байни аъзои ҷумларо аниӄтар ва пурратар менамоянд: мисли калимаҳои мустаӄилмаъно пасванди ҷамъбандӣ,бандакҷонишин ва баъзе унсури грамматик ...

Сохти ҳиссачаҳо

Сохти ҳиссачаҳо Ҳиссачаҳо аз ҷиҳати сохт сода ва таркибӣ мешаванд. Ҳиссачаҳои сода аз як овоз -а у е о, ду овоз -ҳо ҳу,не да ку чӣ ва аз се овозу аз он бештар ана,оре,мана,дуруст,хайр,танҳо ва г. иборатанд. Ҳиссачаҳои таркибӣ аксаран аз ду калима ...

Тавсиф (санъати бадеӣ)

Нависанда барои тасвир кардани ягон воқеа, касе ё чизе гоҳо сифатеро меорад, ки яке аз муҳимтарин хусусиятҳои он воқеа, он касе ё чизеро хеле барҷаста нишон медиҳад. Ҳамин гуна муайянкунандаи бадеӣ, ки муҳимтарин хусусияти ҳодисаро таъкид менамоя ...

Исмҳои мураккаб

Исмҳои мураккаб - аз ҷузъҳое иборатанд, ки дар натиҷаи васлшавӣ ба асос табдил ёфта, ҳамчун морфема воқеъ мешаванд: гап-гап, сарупо, давутоз, сарлавҳа, хамиртуруш, ошхона, салоҳдид, дурбин, шашмақомхон.

Исмҳои ҷомеъ

Исми ҷомеь дар шакли танҳо маънои бисёрии ашёи ҳамҷинсро ифода мекунад. Дар исми ҷомеъ мафҳуми бисёрӣ чунон равшан аст, ки ҳангоми мубтадо шудани исмҳои ҷомеъ хабар дар шакли ҷамъ меояд: Мардум аз ҷой хестанд.

Ҳиссачаҳои маҳдудӣ

Ҳиссачаҳои маҳдудӣ - Миқдори ҳиссачаҳои маҳдудӣ зиёд нест.Ба он чунин калимаҳо дохил мешаванд: фақат, танҳо,маҳз: Сукут ва хомӯшии ин кӯча ва атрофи онро факат сӯҳбати ду роҳгузар вайрон мекард ; Ин гиеҳ маҳз дар кӯҳистон мерӯяд.

Шумораҳои тартибӣ

Шумораҳои тартибӣ - тартиби ашёро ҳангоми шуморидан ифода мекунанд. Ин шумораҳо аз шумораҳои микдорӣ ба воситаи пайваст шудани пасвандҳои -ум, -умин ташкил меёбанд: чорум,бисту панҷум,сиюм,чорсаду ҳаштоду сеюм.Дар шумораҳои тартибии таркибӣ пасва ...

Сохти сифатҳои феълӣ

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик сифатҳои феълӣ аз ду асоси феъл ва масдар сохта мешаванд. Сифатҳои феълӣ панҷ шакл доранд: 1. Сифати феълии замони ҳозира: раванда, ҷӯянда, ҳалкунанда. 2. Сифати феълии замони гузашта,ки ду шакл дорад: а) шакли яку ...

Соли 719

Соли 719 дар гоҳшумории юлианӣ - соли кабиса, оғоз дар рӯзи якшанбе. Ин 719 соли даврони ҳозир, 719 соли ҳазораи 1, 19 соли садаи VIII, 9 соли даҳаи 2 садаи VIII, 10 соли даҳаи 710-ум.

Массаж

Массаж дасткори лойяҳои ва амиқи азлонӣ ва бофтаи ҳамбанд бо истифода аз роҳҳои мухталиф, ба манзури афзоиши амалкард, кумак дар раванди дармон, коҳиши фаъолияти рефлекси мушакҳо, манъи аз мотори нейрон таҳрикпазирӣ ва тарвиҷи оромиш ва рафоҳ аст.

Почта (ноҳияи Дубов, Волгоград)

Почта - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа дар ҳайати ноҳияи Дубов, ки дар вилояти Волгоград қарор дорад, дохил мешавад.

Патрушӣ (деҳа)

Улицы Окружная 1-я улица Код ОКАТО 65241844001 Нишонаи почта 624016 Код ИФНС 6685 Строителей улица Код ОКАТО 65241844001 Нишонаи почта 624016 Код ИФНС 6685 Юго-Западная улица Код ОКАТО 65241844001 Нишонаи почта 624016 Код ИФНС 6685 Пролетарская у ...

Самотворовская (ноҳияи Шенкур)

Самотворовская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Семеновская (ноҳияи Шенкур)

Семеновская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Степановская (ноҳияи Шенкур)

Степановская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Аршутинская (ноҳияи Шенкур)

Аршутинская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Архангелская (ноҳияи Шенкур)

Архангелская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Михеевская (ноҳияи Шенкур)

Михеевская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Стрелка (ноҳияи Шенкур)

Стрелка - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Селезневская (ноҳияи Шенкур)

Селезневская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Беркиевская (ноҳияи Шенкур)

Беркиевская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Власевская (ноҳияи Шенкур)

Власевская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Павловская (рустои ноҳияи Шенкур)

Павловская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Пенигеевская (ноҳияи Шенкур)

Пенигеевская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Песенетс (ноҳияи Шенкур)

Песенетс - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.

Паскандская (ноҳияи Шенкур)

Паскандская - деҳа, яке аз маҳаллаҳои аҳолинишини Федератсияи Русия мебошад. Деҳа, дар ҳайати ноҳияи Шенкур, ки дар вилояти Архангелск қарор дорад, дохил мешавад.