ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221

Инструментовка

Инструментовка - таҳияи оркестрӣ, мувофиқ намудани асари мусиқӣ барои оркестр. Ба ибораи дигар, ягон асари оркестриро барои созҳо муҳайёкунии "пӯшок". Асарро эҷод намуда, чун қоида таҳияи оркестрии он қисми ҷудоинопазирии рафти кори эҷодист: ба а ...

Интерпретатсия

Интерпретатсия - тафсири асари мусиқӣ дар ҷараёни иҷро намудани матни нотавӣ. Интерпретатсия талаб мекунад, ки ҳунарманд нисбат ба мусиқии иҷрошаванда, муносибати фардӣ ва фаъол дошта, назари эҷодкоронаи худро бо фикри муаллиф ҳамоҳанг созад. Дар ...

Иҷрокунанда

Иҷрокунанда - сознавоз, ҳофиз, мутриб, ки асари мусиқиро ё ягон-то партияро дар ансамбл, оркестр, хор иҷро мекунад. Фаъолияти иҷрокунандагӣ - ташкилӣ эҷодиёти махсусест, ки ба ҷуз аз маҳорати касбӣ, аз мутриб донишу фарҳанг ва истеъдоди баркамолр ...

Канон (мусиқӣ)

Канон, 1) шакли мусиқиест, дар он ҳамаи овозҳо ҳамон оҳанги ягонаро иҷро менамояд, аммо онро дар вақтҳои гуногун бо услуби имитатсия оғоз мекунанд. Ҳар як овози баъдина пештар дохил мешавад, аз он оҳанге, ки овози баъдина дохил мегардад. Оҳанг ме ...

Кантата

Кантата, асари мусиқии тантанавӣ, лирикӣ ё эпикии аз чанд қисми мукаммал иборат, ки барои овозхон – яккахон, ҳамчунин хор бо ҷӯршавии оркестр офарида мешавад. Кантата аз рӯи сохт ва хусусияташ ба жанри оратория шабоҳат дорад, вале бо мазмуну сюже ...

Капелла

Капелла, 1) ибодатхонаи хурди католикон ва англисҳо. Ҷойи махсус барои ибодати аҳли оилаи ашрофон ва сарояндагони хор; 2) хори сарояндагон. Капелла дар ҳамовозӣ бо созҳои мусиқӣ ва бе ҳамовозии онҳо иҷро мешавад. Капеллаи бе ҳамовозии созҳои муси ...

Квартет

Квартет - ансамблест иборат аз 4 иҷрокунанда бо партияҳои мустақил барои ҳар яки аз онҳо. Ҳамчунин асарҳои барои чунин ансамбл таълифшударо низ Квартет меноманд. Квартетҳои вокалӣ ҳамчунин жанр ва номераҳои алоҳида дар операҳо, ораторияҳо, кантат ...

Квинтет

Квинтет, ансамблест иборат аз 5 иҷрокунанда бо партияҳои мустақил барои ҳар яки аз онҳо. Ҳамчунин асарҳои барои чунин ансамбл таълифшударо низ Квинтет меноманд. Квинтетҳои вокалӣ бо бартарии чун номераи алоҳида дар операҳо ба назар мерасанд. Квин ...

Композитор

Композитор - муаллифи асари мусиқӣ, шахсе, ки машғули эҷоди мебошад; шахсе мебошад, ки мусиқӣ таълиф менамояд. Касби "Композитор" дар Италия то асри XVI паҳн гардидааст. Барои композитори комил шудан доштани истеъдоди мусиқӣ-эҷодӣ ва омӯзиши махс ...

Композитсия

Композитсия - бандубаст ва алоқаву муносибати унсурҳои мухталиф дар асари бадеист. Эҷоди мусиқӣ, намуди эҷодии бадеияш. Асари мусиқӣ, меваи эҷодист. Ғайр аз маданияти умумӣ ва истеъдод, фаъолияти композиторӣ боз донистани би-сёр донишҳо аз қабили ...

Консерт

Консерт - - 1) асарҳои мусиқиро аз рӯи барномаи пешакӣ дар пеши мардум иҷро намудан. То нимаи дувуми садаи XIX дар Аврупо навъи пӯшидаи консерт маъмул буд, ки он барои ашроф намоиш дода мешуд. Дар шаҳрҳои калон дар натиҷаи инкишофи фарҳанги авруп ...

Озмунҳои мусиқӣ

Озмунҳои мусиқӣ, ё Конкурсҳои мусиқӣ - мусобиқаи ромишгарон ва коллективҳои мусиқӣ, ки дар асоси шартҳои қаблан эълоншуда сурат мегиранд. Мусобиқаҳои бадеӣ дар Юнони Қадим маъмул будаанд ва ба онҳо аз рӯи сифати асар ва маҳорати иҷрокунандагӣ баҳ ...

Партитура

Партитура - якҷоя ба нота навиштани асари мусиқии бисёровоза барои оркестр, хор ё ансамбли камеравӣ, ки овозҳои алоҳидаи хор ё созҳо сатр ба сатр дар як варақ ҷой дода мешаванд. Дар Партитураҳои ҳозира тартиби ҷойгиршавии овозҳо муайян аст: дар П ...

Партия (мусиқӣ)

Партия - сароиш, навозиш, ҷузъи таркибии асари мусиқиест, ки ба ягон овози алоҳида супорида мешавад, ҳамчунин ба гурӯҳи овозҳои якхела ё созҳо. "партия" номида мешавад, мас., амалиёти нақши ягон нафар иҷрокунандагони опера. Партия мусиқӣ - дар кв ...

Полифония

Полифония - - намуди мусиқии бисёровозае, ки садодиҳии якчанд овозҳои мустақили хушоҳанг, дар як вақт ба ҳам ҷӯр асос ёфтааст.

Силсилаи сонатавӣ

Силсилаи сонатавӣ - шакли мусиқии бисёрқисма, ки дар он агар як қисмаш дар шакли соната навишта шуда бошад. Сохти ба таври махсус эҷодшудаи силсилаи сонатавӣ аз 4 қисм иборат аст: 1) сонатаи allegro – маркази драмавии силсила; 2) бахши суст лирик ...

Солист

Солист - иҷрокунандаи асари мусиқӣ, кадоме барои як овоз ё соз. Дар опера яккахони ягон нақшро солист меноманд. Дар хор, оркестр ё дигар ансамблҳо мусиқичиеро, ки ба ӯ партияи муҳимеро месупоранд, ҳамин тавр солист шуморида мешавад.

Соло

Соло - эпизодест дар асари вокалӣ-симфонӣ, хорӣ ё камеравӣ, ки як нафар овозхон ё сознавоз иҷро мекунад. Чунин эпизодҳо зуд-зуд бо ҷӯршавии овозҳои оркестрӣ дастгирӣ меёбанд, чунки бо садобарории ансамблӣ муқобилгузорӣ мешаванд.

Соната

Соната - - жанри мусиқии камеравӣ. Ба фаҳмиши ҳозира, асарест барои 1 ё 2 сози мусиқӣ, ки дар шакли Сонатаи силсилавӣ навишта мешавад. Сонатаи якқисма низ ба назар месарад, ки танҳо қисми асосии силсила-сонатаи allegro-ро маҳфӯз медорад.

Сонатина

Сонатина - сонатаест бо андозааш аз соната фарқкунанда бо мазмуну мундариҷаи сода, коркарди начандон калон ё вуҷуд надоштани он. Мисол - Сонатинаҳои барои фортепианои М.Клементи, Ф.Кулау, Д.Кабалевский, барои скрипка ва фортепианои Ф.Шуберт.

Суруд

Суруд, ашӯла - як навъ жанри мусиқии овозӣ буда, бо шеъру оҳанг барои овозхонон эҷод мешавад ва яке аз жанри васеъ паҳн-гардидаи мусиқии овозхонист. Суруд дар шаклбандӣ дар ритми андозаҳои гуногун ва зарбу усули 2/4, 3/4, 4/4, 5/8, 6/8, 7/8 ва ғ. ...

Сюита

Истилоҳи Сюита дар а. XVI-XVIII чунон ки мегӯянд, Сюитаҳои қадима аз 4 рақс шакл гирифтанд: аллеманда-дар суръати муътадил, хушҳолона - куранта, сусти сарабандӣ ва жигаи шӯх, серҳаракат. Ба сюитаҳои қадима баъзан менуэт, говот, бурре ва пиесаҳои ...

Робита

Робита, алоқа - дар фалсафа вобастагии мутақобили мавҷудоти олам. Робита яке аз мафҳумҳои асосии материализми диалектикӣ ба ҳисоб меравад. Дурустии маърифати инсон ба дуруст муайян намудани робитаҳои ҳодисаҳои гуногуни олам вобаста буда, сабабу н ...

Мақула (фалсафа)

Арасту ба масъалаи мақулаҳо рисолаи махсус "мақулаҳо" -ро бахшида, 10 мақуларо муайян кард: миқдор, сифат, моҳият, вақт, фазо, тасарруф ва ғайраҳо. Ба ташаккули мақулаҳои фалсафӣ файласуфи немис И. Кант низ машғул шуда, ба системаи муайян даровар ...

Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - яке аз нишонаҳои қадршиносии давлат ва ҷомеъа барои хизмати шоистаи шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он ба муқарароти Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷик ...

Медалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Медалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - яке аз нишонаҳои қадршиносии давлат ва ҷомеъа барои хизмати шоистаи шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он ба муқарароти Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Медалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ...

Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷоизаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" аз 31 июли соли 2001 № 29, дар Боби 1 Муқаррароти умумӣ доир ба супоридан ва номгуи ҷоизаҳо оварда шудаанд.

Унвонҳои фахрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Унвонҳои фахрии Ҷумҳурии Тоҷикистон - яке аз нишонаҳои қадршиносии давлат ва ҷомеъа барои хизмати шоистаи шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он ба муқарароти Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Унвонҳои фахрӣ бо Қонуни ...

Суруди миллии Австралия

Australia’s sons let us rejoice, For we are young and free; We’ve golden soil and wealth for toil, Our home is girt by sea; Our land abounds in Nature’s gifts Of beauty rich and rare; In history’s page, let every stage Advance Australia fair! In ...

Суруди миллии Албания

Hymni i Flamurit - суруди миллии Албания мебошад. Матни сурудро шоири мақдунӣ-руминӣ Александр Ставре Дренова навиштааст. Нахустин маротиба ҳамчун шеъри Озодӣ ба Албания Liri e Shqiperise) соли 1912 дар София чоп шудааст. Оҳангашро бастакори руми ...

Суруди миллии Алҷазоир

Qassaman Binnazilat Ilmahiqat Waddimaa Izzakiyat Ittahirat Walbonood Illamiaat Ilkhafiqat FIljibal Ishshamikhat Ishshahiqat Nahno Thurna Fahayaton Aw ma maaat Wa Aqadna Alazma An Tahya Aljazair Fashhadoo! Fashhadoo! Fashhadoo! Nahno Jondon Fi Sab ...

Суруди миллии Ангола

Oh pátria nunca mais esqueceremos Os heróis do quatro de fevereiro Oh pátria nos saudamos os teus filhos, Tombados pela nossa independência Honramos o passado e a nossa história Construindo no trabalho o homem novo Angola avante revolução Pelo po ...

Суруди миллии Андорра

Суруди миллии Андорра - композитсияи "El Gran Carlemany" мебошад. Муаллифи матн - Жоан Бенлош и Виво Joan Benlloch i Vivo 1864 - 1926. Оҳангашро Энрик Марфан Бонс Enric Marfany Bons 1871 - 1942 эҷод намудааст. Расман ҳамчун суруди миллӣ аз соли 1 ...

Суруди миллии Аргентина

Oíd, mortales, el grito sagrado: "¡Libertad, libertad, libertad!" Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sud y los libres del mundo responden: "Al gran pueblo argent ...

Суруди миллии Арманистон

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ, Որ ապրել է դարե դար Իր որդիքը արդ կանչում է Ազատ, անկախ Հայաստան։ Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ, Զոր իմ ձեռքով գործեցի Գիշերները ես քուն չեղա, Արտասուքով լվացի։: Նայիր նրան երեք գույնով, Նվիրական մեկ նշան Թող փողփողի թշնամու դե ...

Суруди миллии Баҳрайн

بحريننا مليكنا رمز الوئام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين بلد الكرام مهد السلام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين

Суруди миллии Беларус

Мы, беларусы - мірныя людзі, Сэрцам адданыя роднай зямлі, Шчыра сябруем, сілы гартуем Мы ӯ працавітай, вольнай сям’і. Слаӯся, зямлі нашай светлае імя, Слаӯся, народаӯ братэрскі саюз! Наша любімая маці-Радзіма, Вечна жыві і квітней, Беларусь! Раза ...

Суруди миллии Белгия

Суруди миллии Белгия - композитсияи La Brabançonne/De Brabançonne мебошад. Расман матни суруди миллӣ бо се забон фаронсавӣ, нидерландӣ ва олмонӣ вуҷуд дорад.

Суруди миллии Белиз

O, Land of the Free by the Carib Sea, Our manhood we pledge to thy liberty! No tyrants here linger, despots must flee This tranquil haven of democracy. The blood of our sires, which hallows the sod, Brought freedom from slavery oppressions rod, B ...

Суруди миллии Боливия

Bolivianos: el hado propicio coronó nuestros votos y anhelos. Es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición. Al estruendo marcial que ayer fuera y al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy, en contraste armonioso, dulces himnos ...

Суруди миллии Ботсвана

Fatshe leno la rona - суруди миллии Ботсвана мебошад. Матн ва оҳангашро Кгалеманг Тумедиско Мотсете баъд аз соҳибистиқлол шудани Ботсвана соли 1966 эҷод намудааст.

Суруди миллии Булғористон

Горда Стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней. Припев: Mила Родино, ти си земен рай, твойта хубост, твойта прелест, ах, те нямат край.2 пъти Паднаха борци безчет за народа наш любим, майко, дай ни мъжка сила ...

Суруди миллии Дания

Der er et yndigt land Det står med brede bøge Nær salten østerstrand Nær salten østerstrand Det bugter sig i bakkedal Det hedder gamle Danmark Og det er Frejas sal Og det er Frejas sal Vort gamle Danmark skal bestå Så længe bøgen spejler Sin top ...

Суруди миллии Колумбия

Himno Nacional de la República de Colombia - Суруди миллии Ҷумҳурии Колумбия мебошад. Баъзе вақтҳо суруди миллии Колумбияро бо мисраи аввали матнаш, яъне ¡Oh Gloria Inmarcesible! мешиносанд. CORO: ¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! En ...

Суруди миллии Полша

Суруди миллии Полша - композитсияи "Mazurek Dąbrowskiego" "Мазуркаи Домбровский" ё "Марши Домбровский" аст, ки Юзеф Вибитский Józef Wybicki соли 1797 навиштааст.

Суруди миллии Маҷористон

Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép ha ...

Суруди миллии Озарбойҷон

Суруди миллии Озарбойҷон - "Озарбойҷон! Озарбойҷон!" ном дорад. Оҳанги сурудро бастакор Узеир Гаҷибеков ва матнашро шоир Аҳмед Ҷавад соли 1918 навиштаанд. Суруди миллӣ расман соли 1991 баъди соҳибистиқлол шудани Озарбойҷон қабул гардидааст.

Суруди миллии Панама

CHORUS Alcanzamos por fin la victoria En el campo feliz de la unión; Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo Del pasado el calvario y la cruz; Y que adorne el azul de tu cielo De concordia la esp ...

Суруди миллии Руминия

Deșteaptă-te, române! - суруди миллии Руминия аз соли 1989 ва суруди миллии Молдавия солҳои 1991 - 1994 мебошад. Шеъри суруди миллии Руминияро Андрей Мурешан 1816 - 1863 шоир, рӯзноманигор, тарҷумон ва суханвари ҳақиқии давраи Револютсияи соли 18 ...

Суруди миллии Русия

Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна. Могучая воля, великая слава - Твоё достоянье на все времена! Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы г ...