ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97

Абдурраҳими Кӯлобӣ

Таҳсили улуми мутадовилаи даврашро дар зодгоҳаш – Кӯлоб оғоз карда, сипас барои идомаи таҳсил ба Бухоро рафт. Аз баъзе шеърҳои Абдурраҳими Кӯлобӣ бармеояд, ки ӯ дар ибтидо аз таҳсил ва зиндагӣ дар Бухоро хушнуду ризо будааст. Вале баъдан дурӣ аз ...

Абдурраҳими Низорӣ

Дар дарбори ҳокими Қошғар Зуҳуриддинбек котибӣ кардааст. Барои мактабу мадрасаҳои уйғурӣ дар асоси асарҳои Ҳофиз ва Навоӣ дастурҳои таълимӣ тартиб додааст: "Хоҷа Ҳофиз", "Навоӣ" 1805. Дар адабиёти уйғур нахустин бор 9 достони машҳури адабиёти кла ...

Абдурраҳими Пешкӯҳӣ

Абдурраҳими Пешкӯҳӣ зодгоҳаш Пешкӯҳ. Хаттоти моҳир ва устоди беҳамтои хати настаълиқи садаи XIX будааст. Қитъаҳои зиёдеро китобат намудааст, ки намунаҳояш дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Институти шарқшиносии Академия Илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон ...

Абдурраҳими Хоразмӣ

Дар бораи зиндагии ӯ маълумоти кофӣ дар даст нест. Вай асосан дар Шероз ва Табрез зиндагӣ кардааст. Ҳунари хаттотиро дар овони бачагиаш аз падараш омӯхтааст. Фаъолияти хушнависии Абдурраҳими Хоразмӣ асосан ба солҳои 1460 - 94 рост меояд. Дар дарб ...

Абдурраҳмон Бараки Муншӣ

Аслан аз Бухорост. Асарҳои бисёреро китобату хаттотӣ намудааст. Соли 1464 бо супориши амир Субҳонқулихон "Баҳр-ул-хавос" ном асари Неъматуллоҳ Ҳокими Кирмониро бо хати хоною зебо китобат кардааст. Мутаассифона, асар аз рӯи нусхаи асл китобат нашу ...

Абдурраҳмон Давлат ибни Толеъ

Муаррих ҳамасри Абулфайзхон охирин намояндаи силсилаи Аштархониёни Бухоро. Абдурраҳмон муаллифи асари таърихии "Таърихи Абулфайзхон" аст. Ин китоб шомили таърихи ҳукумати Абулфайзхон буда, иттилооти муҳиме дар робита бо таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ – и ...

Абдурраҳмон Ӯротеппаӣ

Дар гузари Чармгари ӯротеппа дар оилаи Муҳаммадбой ном шахси олиму фозил ба дунё омад. Баъди дар зодгоҳаш соҳиби маълумоти ибтидоӣ гардидан, барои такмили дониш ба мадрасаи Кӯкалтоши Бухоро меравад. Дар мадраса Абдурраҳмони ӯротеппаӣ дар баробари ...

Абдурраҳмонбег

Зодгоҳаш Бухоро буда аслу насабаш аз Насаф аст. Санъати сарояндагӣ ва навозандагиро дар Бухоро аз худ намудааст. Зимни ҳамнишинӣ бо устодони "Шашмақом" Бобоҷалол Носирзода ва Бобоғиёс Абдулғанизода ба қатори беҳтарин хонандагону сарояндагони мақо ...

Абдурраҳмонбегӣ

"Абдурраҳмонбегӣ" - таронае, ки оҳанги онро ҳофиз ва оҳангсози номӣ Абдурраҳмонбег эҷод кардааст. Ин тарона дар асоси қисматҳои таронавии мақоми "Наво" таълиф шудааст. Чунин "Абдурраҳмонбегӣ" -ҳо маъруфанд; "Абдурраҳмонбег" -и 1 ва 2. Ин ду асар ...

Абдурраҳмони II

Ҳомии машҳури илму дониш ва санъат. Дар сиёсат мутаассиб набуд, ба ҳамаи динҳо эҳтиром дошт. Иморатҳои боҳашамате, ки дар замони Абдурраҳмони II сохта шуданд, ба хазинаи давлат зарар овард.

Абдурраҳмони III

Ба Абдурраҳмони III лақаби "Ғолиб" ан-Носир гузошта буданд. Аморатро, ки аз тарафи собиқадоронаш суст ва пароканда шуда буд, барқарор кард. Соли 931 Сеута, 932 Толедоро забт намуд. Аз соли 955 Леон ва Наварра ба Абдурраҳмони III. хироҷ месупорида ...

Абдурраҳмони Офтобчӣ

Абдурраҳмони Офтобачиро аввалҳо Худоёрхон ба вазифаи офтобачии дарбор дар замони пеш ин вазифа обдор, дастархондор ва амсоли инҳо ном дошт таъйин карда буд. Апрели 1873 дар навоҳии ҷанубу шарқии хонии Хӯқанд бо роҳбарии Муллоисҳоқ маъруф ба Пӯлод ...

Абдурраҳмони Сӯфӣ

Рисолаҳои риёзиву ҳайатшиносии зерин ба қалами Абдурраҳмони Сӯфӣ мутаалиқанд: "Рисола дар амали ашколи мутасовиййа ул-азлаъ", "Китобу-с-сувар-ул-кавокиб ас-собита" "Китоби тасвири ситораҳои собита", "Китобу-л-амал би-л-устурлоб" "Китоби амал бо у ...

Абдурраҳмони Хоразмӣ

Яке аз устодони маъруф ва муваффақи хати настаълиқ. Бештари умраш дар Шероз ва Бағдод гузаштааст. Чанде ҳамроҳи писараш Абдурраҳим дар дарбори Яъқуб ибни Ҳасан Оққуюнлу ҳукмронӣ 1478 - 1490 хидмат кардааст. Аз рӯйи яке аз дастхатҳои дар Музейи ос ...

Абдурраҳмонхон

Солҳои 60 садаи XIX ҳокими Тошқӯрғон буд. Барои тоҷу тахти Кобул бо амакзодаи худ Шералихон мубориза бурд. Соли 1869 шикаст хӯрда, ба Самарқанд омад ва ёздаҳ сол истиқомат намуд. Баъди ҷанги дуюми байни Англия ва Афғонистон ба ватанаш баргашт, бо ...

Абдуррофеи Ҳиравӣ

Шахси таҳсилдида, "дар улуми ақлияву адабия ва тиббу луғат" Забеҳуллоҳи Сафо беҳамто будааст. Пас аз касби камол нахуст дар дарбори Ғазнавиён Хусравмалики Ғазнавӣ, ҳукмронӣ 1159 – 1187, баъдтар дар даргоҳи Муҳаммад ибни Соми Ғурӣ вафот 1203 хидма ...

Абдусалом

Абдусалом 29 январи 1926 дар Покистон ба дунё омадааст. Соли 1946 Коллеҷи давлатии Донишгоҳи Панҷобро дар Лоҳур хатм намуда, ба Донишгоҳи Кембриҷи Англия дохил мешавад. Соли 1949 рисолаи магистрӣ ва соли 1952 рисолаи докториро аз фанни электродин ...

Абдусамади Бадахшӣ

Абусаид солҳои 50 садаи XV Бадахшонро забт карда, Абдусамади Бадахширо ба Ҳирот овард ва супориш дод, ки таърихи салтанатро дар китобе мураттабу танзим кунад. Дар тазкираҳои "Маҷолис-ун-нафоис" -и Алишери Навоӣ, "Музаккир-ул-аҳбоб" -и Хоҷа Ҳасани ...

Абдуссалом

Соли 1946 Коллеҷи давлатии Донишгоҳи Панҷобро дар Лоҳур хатм намуда, ба Донишгоҳи Кембриҷи Англия дохил мешавад. Соли 1949 рисолаи магистрӣ ва соли 1952 рисолаи докториро аз фанни электродинамикаи квантӣ ҳимоя кардааст. Солҳои 1951 – 54 профессор ...

Абдухолиқӣ

Абдухолиқӣ - навъе аз зардолуҳои маҳаллӣ. Дарахташ зудсабз, сершоху барг, навдаҳояш ғафси сурхчасри баргаш дилшакли нӯгтез, дандонадор, сабзи баланд. Аввали апрел гул карда, мевааш охири июл мепазад. Мевааш калон-калон, байзашакл, зарди кушод, пӯ ...

Абдуқаюм Азизов

Фаъолияти меҳнатиашро аз батракӣ 1916 оғоз карда, минбаъд коргари стансияи роҳи оҳани Мелникови Конибодом 1922 - 1930, коргар 1931 - 35, сардори звенои хоҷагии боғу токпарварии "Шаҳринав" 1936 - 40, иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ 1941 - 1943, са ...

Абдуқаҳҳор Абдуллозода

Соли 1914 дар зодгоҳаш аввалин мактаби русӣ кушода шуд ва Абдуллоева дар он ҷо савод омӯхт. Соли 1921 курси кӯтоҳмуддати муаллимиро дар шаҳри Тошканд хатм намуда, яке аз тарғиботчиёни намоёни маърифат дар ҷумҳурӣ гардид. Дар вазифаҳои гуногуни ма ...

Абдуҳомид Баротов

Солҳои 1931-70 колхозчӣ, сардори звенои колхози ба номи Фрунзе, обмони колхози "40 солагии Октябр" -и ноҳияи Хуҷанд. Звенои Абдуҳомид Баротов ҳосили фаровони пахта рӯёндааст.

Абдуҷаббор ибни Абдурраҳмон

Роҳбари бонуфузи шӯришчиёни зидди хилофат, дӯсти вафодори Абумуслими Хуросонӣ ва ёрдамчии Муқаннаъ. Пас аз марги Абумуслим замони шӯриши Устоз Сияс, Абдуҷаббор Муқаннаъро ёрдамчии худ интихоб кард. Аз халифа Мансур ислоҳи сиёсати молиётии ҳукумат ...

Абдуҷалил Абдусаломов

Ҳуқуқшиноси хизматнишондодаи ҶШС Тоҷикистон 1980. Хатмкардаи факултети ҳуқуқшиносии УДТ 1962. Солҳои 1962 – 1964 прокурори шӯъбаи назорати умумии Прокуратураи ҶШС Тоҷикистон, 1964 – 1971 нозири шӯъбаи мақомоти маъмурии КМ ПК Тоҷикистон, 1971 – 19 ...

Абдӣ, Мирзоабдуллоҳи Самарқандӣ

Зодгоҳаш деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ. Пас аз касби камол ба Самарқанд рафт ва муқими он шаҳр шуд. Дар замони салтанати Умархон ҳукмронӣ 1809 – 1922 ба хидмати дарбори ӯ омад ва дар мансаби надимӣ хидмат мекард. Донишманди фозил, ҳозирҷавобу базлаг ...

Абдӣ, Мирзосафари Бухороӣ

Дар "Тазкират-уш-шуаро" -и Муҳтарам чун фозилу донишманд, воқиф аз улуми мутадовилаи замон, бедилхон ва бедилфаҳм, муаммодон тавсиф шудааст. Хати хуб доштааст. Аз ин ҷост, ки дар дарбори амир Абдулаҳадхон чун муншӣ хидмат мекард. Дар сарчашмаҳо а ...

Абебе Бикила

Абе́бе Бики́ла - варзишгари эфиопӣ, нахустин чемпиони сиёҳпӯст дар таърихи бозиҳои олимпӣ. Дар таърихи Бозиҳои олимпӣ ягона варзишгарест, ки ду маротиба дар дави марафонӣ ба медали тило комёб шудааст 1960, 1964. Баъди соли 1969 бар асари садамаи ...

Аберратсия

Аберратсия - 1) дар физика майлкунии шуои рӯшноӣ назар ба самте, ки дар системаи идеалии оптикӣ бояд паҳн шавад; 2) дар астрономия тағйир ёфтани мавқеи диди ҷирми мунири осмонӣ бар асари ниҳоии паҳншавии суръати рӯшноӣ, ҳаракати ҷирми мушоҳидашав ...

Аберратсияи системаҳои оптикӣ

Аберратсияи системаҳои оптикӣ - хатоӣ ё нуқсонҳои тасвир дар системаҳои оптикӣ. Дар натиҷаи аберратсияи системаҳои оптикӣ тасвирҳои оптикӣ дар баъзе мавридҳо возеҳу равшан набуда, ба асли воқеиашон монанд нестанд ё канорҳояшон ранга мебароянд. На ...

Абзорҳои заминсанҷӣ

Афзори геодезӣ, асбобҳои геодезӣ - ҷиҳози механикӣ, оптикию механикӣ, барқию оптикӣ ва радиоэлектроние, ки барои андозагирии дарозии хатҳо, кунҷҳо, нақшбардории тарҳҳо, дар сохтмон ва иншооти муҳандисӣ ва ғайра истифода мешавад. Ба афзори геодезӣ ...

Абидос

Абидос - яке аз қадимтарин шаҳрҳои Мисри Қадим, маркази бузурги динӣ. Дар соҳили ғарбии дарёи Нил воқеъ гардидааст. Абидос бо дахмаи "Гиреҳи нафас" машҳур буд, ки қибтиён ба умеди мисли худо Осирис эҳё шудан дар он обидаҳо мегузоштанд. Мутобиқи р ...

Абитуриент

Абитурие́нт - дар бисёр мамлакатҳо хатмкунандаи мактаби миёнаро абитуриент гӯянд. Аз охири солҳои 50 садаи XX абитуриент маънои нав гирифт. Минбаъд шахсеро, ки азми ба мактаби олӣ ва миёнаи махсус дохил шудан дорад, абитуриент меноманд.

Абкор-ул-афкор фӣ расоил ва-л-ашъор

"Абкор-ул-афкор фӣ расоил ва-л-ашъор" - қадимтарин маҷмӯаи номаҳо, қасидаҳо, қитъаҳо ва рубоиёти Рашиди Ватвот, ки дар миёни солҳои 1156 – 1173 тадвин шудааст. Аз 4 қисм иборат аст. Дар қисми якум 10 номаи арабӣ, дар қисми дуюм 10 қасидаи арабӣ в ...

Аблятсия

Аблятсия - 1) дар техника қисман нест кардани массаи сатҳи ҷисми сахт бо ҷараёни газҳои гарме, ки ин сатҳро шорида мегузаранд. Аблятсия дар натиҷаи эрозия, гудозиш ва сублиматсия ба амал меояд. Дар вақти бо суръати баланд ҳаракат намудани шиҳобҳо ...

Абон

Давраи ҷавонӣ ва таҳсилоташ дар Басра гузаштааст. Баъдан ба Бағдод рафт ва ба маҳфили адабии вазирони маъруфи эронии Хилофат – Бармакиён пайваст. Абон "Калила ва Димна", "Булуҳар ва Будосаф", "Китоби Синдбод" "Синдбоднома", "Сирати Ардашер" "Корн ...

Абонемент

Абонемент - аз фаронсавӣ abonnement – ба ягон чиз обуна шудан), ҳуҷҷатест, ки ба муддати муайян аз китобхона, театр, майдони яхмолакбозӣ, ҳавзи оббозӣ, телефон, нақлиёт ва ғайра истифода бурданро таъмин мекунад. Абонементи гурӯҳӣ – хонандагонро а ...

Абоқохон

Духтари Саъд ибни Абубакр ҳукмронӣ 1260 ва Турконхотун. Баъди аз тарафи муғулон қатл шудани Салҷуқшоҳ аз хонадони салғурӣ танҳо Абоқохон дар лашкаркашии падараш ба Эронзамин 1256 ширкат карда, бахусус дар ҷангҳои зидди ӯрдаи Заррин солҳои 1261 – ...

Абр

Абр - маҳсули муаллақи конденсатсияи буғи об дар атмосфера, ки дар осмон аз сатҳи замин мушоҳида мешавад. Абр аз қатраҳои хурдтарини об ё зарраҳои ях иборат аст. Абр омили муҳими обу ҳавост, ки низоми боришоти атмосфериро муайян мекунад ва ба миз ...

Абразивҳо

Абразивҳо, маводи ниҳоят сахт, ки барои коркарди сатҳи масолеҳи гуногун истифода мешаванд. Абразивҳоро дар техника дар равандҳои суфтакунӣ, сайқалдиҳӣ, буриши масолеҳ ва ғайра истифода мебаранд. Абразивҳо аз рӯи сахтӣ, сохти химиявӣ ва андозаи за ...

Абразия

Абразия, - аз бархӯрдани мавҷҳои об вайрон шудани соҳилҳои уқёнус, баҳр, кӯл ва обанборҳои калон. Омилҳои асосии бавуҷудоии абразия нишебии сатҳи соҳил, таркиби геологии он, дараҷаи қувваи мавҷ мебошанд. Абразия дар сатҳи аз об баланди соҳилҳо су ...

Абрамов

Абрамов - пирях дар ҷануби қаторкӯҳи Олой, дар ҳудуди Тоҷикистон ва Қирғизистон. Нуқтаи баландтарини пирях 4960 м буда, нуқтаи аз ҳама пасттаринаш 3366 м мебошад. Дарозиаш 9 км; масоҳаташ 22.76 км2. Пиряхро нахустин бор соли 1896 С. П. Коржинский ...

Абрақ

Абрақ - минерали алюмосиликатие, ки сохташ варақин аст. Абрақ гармитобовар буда, ҷараёни электрикиро намегузаронад ва таркиби химиявиаш мураккабу тағйирёбанда мебошад. Формулаи умумиаш: R 1 3 2, ки дар ин ҷо R 1 = К, Na; R 2 = Al, Mg, Fe, Li мебошад.

Абрешим

Абрешим матои мулоимест, ки аз риштаҳои абрешимӣ тайёр карда шудааст. Риштаҳои абрешимӣ дар навбати худ аз кирмаки пилла коркард карда мешаванд. Сараввал абрешим дар Хитой пайдо шуда, моли асосии тиҷоратӣ ба шумор мерафт. Абрешимро ба Аврупо бо в ...

Абри баҳор

Дар зарфи махсус шилми дарахтро бо рангҳои мухталиф ва ширеш омехта, бо ёрии мӯйқалам бо навбат аз ранги баланд ба ранги паст пош медоданд. Тавассути шонаи махсус ҳар гуна тасвирҳо ҳосил намуда, болои онро бо коғаз мепӯшонданд; баъди чанд дақиқа ...

Абри оорт

Абри оорт - абри курашакли системаи Офтоб, ки манбаи кометаҳои даврашон тӯлонӣ мебошад. Мавҷудияти Абри Оортро бори аввал соли 1932 астрономи эстонӣ Э. Эпик пешниҳод карда буд. Соли 1950 астрономи нидерландӣ Я. Х. Оорт ин назарияро асоснок кард в ...

Абрис

Абрис - - расми ангорӣ дар коғази шаффоф ; давраи фаръии кор дар литографияи ранга. Ба маънои васеаш - тарҳ.

Аброр (хаттот)

Зодгоҳи шоир Истаравшан буда, падараш Муҳаммадсолеҳ низ шоир будааст. Аброр маълумоти ибтидоиро дар зодгоҳаш гирифта, сипас таҳсилро дар мадрасаи Хоҷаҷони Истаравшан давом дод. ӯ чун донишманд ва шоир шӯҳрат доштааст. Дар санъати хаттотӣ низ машҳ ...

Аброрӣ

Аброрӣ - навъи пиёз. Дар Институти боғдорӣ ва сабзавоткории АИК Тоҷикистон рӯёнда шудааст. Дар Тоҷикистон аз соли 2009 мепарваранд. Навъи зудрас буда, ҳосилашро дар шароити иқлими водии Вахш 10 – 15 апрели ҷамъоварӣ мекунанд. Давраи нашви аброрӣ ...

Абрӯй

Мувофиқи маълумоти таърихнигорон Наршахӣ ва Нишопурӣ шӯриши аввал дар Бухоро ва навоҳии он сар зада, сипас шӯришчиён Пайкандро тасарруф намуданд ва Абрӯй худро ҳокими Бухоро эълом кард. Аъёну ашрофи Бухоро ба Ҳафтруд фирор карданд. Хоқони турк Қа ...