ⓘ Ҳакимбек Cандалов

                                     

ⓘ Ҳакимбек Cандалов

Ҳакимбек Абдулалимович Cандалов зодаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон. Соли 2006 Донишкадаи андоз ва ҳуқуқро аз рӯи ихтисоси андоз ва андозбандӣ бо дипломи аълочӣ хатм намуд. Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2006 дар кафедраи назарияи иқтисодии Донишкадаи иқтисодии Тоҷикистон оғоз намудааст. То соли 2011 дар вазифаҳои ассистент, муаллими калони кафедраи назарияи иқтисодӣ Донишкадаи иқтисоди Тоҷикистон фаъолият дошт. 17 ноябри соли 2012 рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд. Солҳои 2014-2018 дар вазифаи мудири кафедраи фаъолияти бонкии Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва солҳои 2018-2020 дар вазифаи декани факултети молия ва қарзи ҳамин донишгоҳ фаъолият намудааст. Аз 14 январи соли 2020 муовини якум, Муовини ректор оид ба таълими Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъйин шудааст. Муаллифи беш аз 25 асарҳои илмию методӣ аст.

                                     

1. Осор

 • "Асосҳои институтсионалии рушди захираҳои қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ" Паёми ДДМИТ №4 19 2019.
 • "Муаммоҳои пулию карзи ва таъсири онҳо ба иқтисодиёти ҶТ" тезис Конфронси илмӣ-назариявии ДМИТ 2017. 0.5 ҷ.ч.
 • "Основные пути формирования потоков финансовых ресурсов в коммерческих банках Таджикистана" // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей международной научно-практической конференции.–Пенза: МЦНС "Наука и просвещение". –2019. Стр. 25.
 • "Арзёбии ҳолати бехатарии иқтисоди берунаи ҶТ дар шароити иктисоди кушод". Маводҳои конфронси илми-амали Ҷумҳуриявӣ Душанбе 10 ноябри 2015. 0.5 ҷ. ч.
 • "Государственная стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности Таджикистана". Вестник Педагогического университета № 1 44. Душанбе. 2012г. – С. 425 0.8 п.л.
 • "Муаммоҳои сиёсати пулию карзи ва таъсири он ба низоми бонкӣ" 28 октябри соли. 2017 ДМИТ. 0.5 ҷ.ч. 20." Ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар партави ташаббусҳои созандаи сарони ду давлат”. Мақола Вокуниш Маҷалаи ДМИТ №15 106 1.25 ҷ.ч.
 • "Исследование проблем и концептуальных основ формирования внешнеэкономической безопасности Таджикистана в современных условиях" Вестник Таджикского национального университета научный журнал. Душанбе. – 2012г. - № 21.1 п.л Кризисные ситуации в предприятиях: женской и мужской стиль управления Материалы республиканской научно-практической конференции. Фонд им. Фридриха Эберта Душанбе -2014. 0.3 п.л.
 • "Участие в интеграционных процессах как фактор обеспечение внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан" Паёми ДДМИТ №3 18 2019.
 • "Суръати гардиши пул ҳаҷми пул ва таъсири он ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ". 19.12.16с ДМИТ, 0.5 ҷ.ч.
 • Нақши сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи "Масоили мубрами идоракунии молияи давлатӣ: ҷанбаҳои миллӣ ва минтақавӣ" ба муносибати 95-солагии Вазорати молияи ҶТ ДДМИТ.
 • "Гардиши пул ва таъсири он ба руди иқтисодиёт". Моҳи май соли 2017. Маҷалаи Вазорати молияи ҶТ №5 128 0.5 ҷ.ч.
 • "Основные предпосылки развития цифровой экономики в Республике Таджикистан" // Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ" Саноатикунонии босуръати кишвар” 28-29 июни соли 2019-Кӯлоб.Саҳ 126.
 • "Анализ факторов финансовой безопасности как элемента внешнеэкономической безопасности Таджикистана" Вестник Педагогического университета№1 44. – Душанбе. - 2012г. – С. 4310.9 п.л.
 • "Коҳишёбии талаботи аҳолӣ ба қарз тибқи меъёри захираҳои ҳатмӣ". 7декабри соли 2017 ДМИТ. 0.4 ҷ.ч.
 • "Проблемы внешнеэкономической безопасности Таджикистана в мировой экономике". Известия Академии Наук Республики Таджикистан//: отделение общественных наук№6. Душанбе. – 2011г. – С. 64-67. 0.6 п.л