ⓘ Ҷомеа

Ҷaмъият

Ҷaмъият - ин: гурӯҳ, тӯда, доира, иҳота: ҷамъияти дӯстон; ҷамъияти хотир, хотири ҷамъ маҷмӯи мардум, ки дар шароити муайяни тараққиёти таърихӣ дар асоси тарзи истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва муносибатҳои муайяни истеҳсолӣ ба ҳам омадаанд, ҷомеа: ҷамъияти ибтидоӣ, ҷамъияти ғуломдорӣ, ҷамъияти феодалӣ. нуфус, аҳолии шаҳре ё маҳаллае. доираи одамон, ки бо умумияти шароити иҷтимоӣ, баромад ва мансубияти табақавӣ муайян шудааст: ҷамъияти коргарон. гурӯҳи одамон, ки аз рӯи мақсад, манфиат, ихтисос ё ягон ҷиҳати дигар ҷамъ омадаанд, созмон: ҷамъияти ихтиёрӣ, ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти китобдӯстон.

Маҷаллаи "Мактаб ва ҷомеа"

"Мактаб ва ҷомеа" - маҷаллаи илмиву оммавӣ ва нашрияи Маркази дастгирии ислоҳоти маориф "Пулс" мебошад. Ношир - редаксияи маҷаллаи "Мактаб ва ҷомеа" ва муассис - Маркази дастгирии ислоҳоти маориф "Пулс" аст. Мавзӯъҳои маҷалла – шарҳу тавзеҳи илму маориф дар Тоҷикистон ва таълиму тарбия дар мактабу оила мебошад. Даврият – 12 шумора дар як сол. Маҷалла ба андозаи А - 4, сањифа ба забони тоҷикӣ русӣ нашр мешавад.

"Робита бо ҷомеа" (PR)

"Робита бо ҷомеа") - ташаккули афкори ҷамъиятӣ оид ба маҳсулот, одам, ширкат, воқеа ва хизматрасонӣ мебошад. PR - вазифаи идоракунанда аст, ки ҷиҳати ба роҳ мондан ва нигоҳ доштани муносибатҳои судманд миѐни корхона ва ҷомеа мусоидат намуда, вобаста аз истифодаи он муваффақият ѐ нобарории фаъолияти ширкат маънидод карда мешавад.

Давлат

Давлат - ташкилоти ҳуқуқии сиёсӣ, таркибӣ ва ҳудудии ҷомеа аст. Чун ташкилоти сиёсӣ давлат ҳокимияти сиёсиро амалӣ сохта, идораи сиёсиро ба ҷо меорад. Чун ташкилоти таркибӣ давлат аз дастгоҳҳои давлатӣ иборат аст, ки ҳамчун маҷмӯи мақомоти давлатӣ ва ашхоси мансабдор идоракунии давлатро амалӣ месозад. Давлат ташкилоти ҳудудиест, ки бо мақсади иҷрои корҳои умумӣ дар асоси тақсимоти маъмурӣ-ҳудудӣ ва нишонаи шаҳрвандӣ ташаккул ёфта, дорои ҳокимияти сиёсии омма буда, функсияи маҷбуркунии ҳуқуқӣ ва таъмини ҳамбастагии иҷтимоиро дар ҷомеа тадбиқ менамояд.

Вилоят

Вилоят - ноҳия, мамлакат, кишвар воҳиди марзиву маъмурӣ дар Тоҷикистон ва як қатор мамлакатҳо, ки ҳудуди шаҳрҳо ва ноҳияҳои дар ҳудуди муқарраргардидаи вилояти мазкур ҷойгирифтаро муттаҳид намуда, дар он идоракунии давлатӣ бо назардошти манфиатҳои ҷомеа дар маҳалҳо ва ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатию худидоракунии шаҳрак ва деҳот амалӣ карда мешавад.

Иртиботи маркетингӣ

Иртиботи маркетингӣ – фурӯши бевоситаи реклама, аз ҷумла иртибот бо ҷомеа, ки ба таъмини маҳсулот дар бозор мусоидат мекунад.

                                     

ⓘ Ҷомеа

  • истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва муносибатҳои муайяни истеҳсолӣ ба ҳам омадаанд, ҷомеа ҷамъияти ибтидоӣ, ҷамъияти ғуломдорӣ, ҷамъияти феодалӣ. гурӯҳи одамон
  • Сиёсат ва Ҷомеа - маҷаллаи ҷамъиятиву сиёсӣ ва нашрияи расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Ношир - редаксияи маҷаллаи Сиёсат ва Ҷомеа Муассис
  • Мактаб ва ҷомеа - маҷаллаи илмиву оммавӣ ва нашрияи Маркази дастгирии ислоҳоти маориф Пулс мебошад. Ношир - редаксияи маҷаллаи Мактаб ва ҷомеа ва муассис
  • Робита бо ҷомеа англ. Public Relations Паблик рилейшнз, дар шакли кӯтоҳшуда PR Пи - Ар - ташаккули афкори ҷамъиятӣ оид ба маҳсулот, одам, ширкат
  • Давлат - ташкилоти ҳуқуқии сиёсӣ, таркибӣ ва ҳудудии ҷомеа аст. Чун ташкилоти сиёсӣ давлат ҳокимияти сиёсиро амалӣ сохта, идораи сиёсиро ба ҷо меорад
  • донишгоҳ Маҷаллаи Сиёсат ва Ҷомеа Маҷаллаи Тоҷикистон ва ҷаҳони имрўз Маҷаллаи Олами маориф Маҷаллаи Мактаб ва ҷомеа Маҷаллаи Мероси ниёгон
  • ҷойгирифтаро муттаҳид намуда, дар он идоракунии давлатӣ бо назардошти манфиатҳои ҷомеа дар маҳалҳо ва ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатию худидоракунии шаҳрак
  • реклама, аз ҷумла иртибот бо ҷомеа аз англ. Public relations ки ба таъмини маҳсулот дар бозор мусоидат мекунад. Робита бо ҷомеа PR Реклама Муродов М
  • Созмон Муассиса Ҷaмъият Ҷомеа Ташкилот
  • мақомотҳои сиёсӣ, қонунҳо ва меёрҳо алоқаманд мебошад. Ин қонунҳо ва меёрҳо фаъолияти ҷамъиятиро, муносибатҳои одамон, ҷомеа ва давлатро таъмин менамоянд.